VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sairaanhoitajakoulutus (SH) > 2024K > Vuosi 1 > Basics of Welfare Technology (SH00BC39)

Basics of Welfare Technology

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SH00BC39
OPS: SH 2024K
Taso: Sairaanhoitaja (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2025)
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Blom, Heidi
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset vuonna 2025

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)Kieli
3020SH2023-12CK1.3.2025 – 31.5.2025Anu Ylikahri, Juho PölönenEnglanti
3024SH2024-1A1.3.2025 – 31.5.2025Anu Ylikahri, Juho PölönenSuomi
3025SH2024-1B1.1.2025 – 28.2.2025Heidi Blom, Juho PölönenSuomi

Suoritus ennakkoon? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

Student

knows and understands welfare technology and related concepts and definitions.

understands and recognizes the importance of welfare technology in the development of the social and health sector

understands the opportunities and threats of welfare technology in the social and health sector of the future.

understands the welfare technology applications used in the social and health care sector in customer ja patient work

understands the importance of the ethical considerations

is able to identify, apply and and critically asses the suitability of welfare tehchnology for their own field

understands the importance of relationship between man and well-being technology

Opiskelijan työmäärä

3 cr x 27 = 81h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Society and service system knowledge.

Sisältö

Content:

Concepts and definitions of welfare technology

Welfare techologys opportunities e.g. robotics, artificial intelligence, remote services, 3D- printing, security technology, well-being measurement, customer ans information systems

Multidisciplinary cooperation in welfare technology: study visits eg Technobotnia, wellness technology projects, Alvar service, etc.

Welfare technology ethics: the changing relationship between human and welfare techonology

Virtual reality: eg VR glasses, wellness games, virtual therapy etc.


Aluevaikuttavuus

The student develop their knowledge to act and work in the field of welfare techology mainly in area og Pohjanmaa.

Arviointikriteerit

Seminar (Reguired teamwork, assessment: passed /failed / completed)
A learning diary (Invidual work 0-5)
Self-assessment
SotePeda 24/7 developed material (required)
Active participation
Numerical evalution 0-5


Arviointimenetelmät

Lectures
Online studies
Visiting e.g Technobothnia VAMK
Independent study

Lisätietoja

Course feedback is provided through SPARK.


Takaisin