VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sairaanhoitajakoulutus (SH) > 2024K > Vuosi 1 > Vuorovaikutusosaamisen harjoittelu (SH00BD05)

Vuorovaikutusosaamisen harjoittelu

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SH00BD05
OPS: SH 2024K
Taso: Sairaanhoitaja (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2025)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 4 op
Vastuuopettaja: Lehtola, Kirsi
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset vuonna 2025

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)Kieli
3020SH2024-1CK1.1.2025 – 31.5.2025Pirita SetäläSuomi
3021SH2024-1DK1.1.2025 – 31.5.2025Kirsi LehtolaSuomi

Suoritus ennakkoon? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii kohtaamaan asiakkaita terveydenhuollon erilaisissa toimintaympäristöissä, yhteistyössä kolmannen sektorin toiminnan parissa.
Oppii vuorovaikutusta asiakkaan kanssa, sekä asiakasohjausta.

Opiskelijan työmäärä

108 h
info ja palaute 8h
10 käyntiä (5 viikkoa)

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Orientoituminen korkeakouluopiskeluun

Sisältö

Vierailut muistisairaan luona tai potilasyhdistysten palvelupisteillä (OLKA)

Aluevaikuttavuus

Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa

Kansainvälisyys

Jakso toteutetaan kotimaassa Suomessa. Asiakaskunta voi olla vieraskielinen.

Opiskelumateriaali

Yhdistyksen materiaali

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Perehdytysinfo ja -palaute
Itsenäiset vierailut x 2/viikko, yhteensä 10 kertaa

Arviointikriteerit

Hyväksytty:
-Opiskelija toteuttaa vierailut ja palauttaa päiväkirjan
-Opiskelija osaa kohdata erilaisia asiakkaita ja toimia vuorovaikutussuhteessa asiakkaan kanssa

Hylätty:
-toimii epäammatillisesti
-ei noudata jakson ohjeita ja sääntöjä

Arviointimenetelmät

Reflektiopäiväkirja

Harjoittelu

Vierailut muistisairaan luona tai potilasyhdistysten palvelupisteillä (OLKA)

Lisätietoja

Opintojaksopalaute annetaan Spark-järjestelmän kautta.


Takaisin