VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Opintohaku > Vuorovaikutusosaamisen harjoittelu (SH00BD05) > 2023-2024

Vuorovaikutusosaamisen harjoittelu

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SH00BD05
OPS: SH 2022K / 2023 / 2023K / 2023VK
TH 2023
Taso: Sairaanhoitaja (AMK) / Terveydenhoitaja (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2023 / 2023-2024 / 2024)
Lukukausi: Kevät / Syksy
Laajuus: 4 op
Vastuuopettaja: Lehtola, Kirsi
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2023-2024

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3012TH2023-1A1.8.2023 – 31.12.2023Riitta HäyrySuomi1.8.2023 – 6.9.2023
3013SH2023-1B1.8.2023 – 31.12.2023Kirsi LehtolaSuomi1.8.2023 – 6.9.2023
3014SH2023-1A1.8.2023 – 31.12.2023Kirsi LehtolaSuomi1.8.2023 – 6.9.2023
3015SH2023-1CK1.1.2024 – 28.4.2024Kirsi LehtolaSuomi1.12.2023 – 12.1.2024
3017SH2023V-1K1.1.2024 – 31.5.2024Kirsi LehtolaSuomi1.12.2023 – 12.1.2024

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii kohtaamaan asiakkaita terveydenhuollon erilaisissa toimintaympäristöissä, yhteistyössä kolmannen sektorin toiminnan parissa.
Oppii vuorovaikutusta asiakkaan kanssa, sekä asiakasohjausta.

Opiskelijan työmäärä

108 h
info ja palaute 8h
10 käyntiä (5 viikkoa)

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Orientoituminen korkeakouluopiskeluun

Sisältö

Vierailut muistisairaan luona tai potilasyhdistysten palvelupisteillä (OLKA)

Aluevaikuttavuus

Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa

Kansainvälisyys

Jakso toteutetaan kotimaassa Suomessa. Asiakaskunta voi olla vieraskielinen.

Opiskelumateriaali

Yhdistyksen materiaali

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Perehdytysinfo ja -palaute
Itsenäiset vierailut x 2/viikko, yhteensä 10 kertaa

Arviointikriteerit

Hyväksytty:
-Opiskelija toteuttaa vierailut ja palauttaa päiväkirjan
-Opiskelija osaa kohdata erilaisia asiakkaita ja toimia vuorovaikutussuhteessa asiakkaan kanssa

Hylätty:
-toimii epäammatillisesti
-ei noudata jakson ohjeita ja sääntöjä

Arviointimenetelmät

Reflektiopäiväkirja

Harjoittelu

Vierailut muistisairaan luona tai potilasyhdistysten palvelupisteillä (OLKA)

Lisätietoja

Opintojaksopalaute annetaan Spark-järjestelmän kautta.


Takaisin