VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sairaanhoitajakoulutus (SH) > 2023K

Sairaanhoitajakoulutus (SH 2023K)

Tutkintonimike: Sairaanhoitaja (AMK)
Opetusmuoto: Päivätoteutus
Alku: 1.1.2024
Laajuus: 210 op
Kesto: 3,5 vuotta
Kieli: Suomi
Opiskeluvuosi
KoodiNimi1234OP
 
SH2023K-SH2022K-CATEGORY-1000PERUS- JA AMMATTIOPINNOT
 
SH2023K-1001Kieli- ja viestintäosaaminen14
SH00BC89Hoitotyön englanti3
SH00BC90Hoitotyön ruotsi I2
SH00BC91Hoitotyön ruotsi II2
SH00BC92Hoitotyön ruotsi III1
SH00BC93Sosiaali- ja terveysalan viestintä3
SH00BC94Ohjaus ja omahoidon tukeminen3
 
SH2023K-1002Ammatillisuuden kehittyminen8
SH00BC25Orientoituminen korkeakouluopiskeluun2
SH00BC26Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmät3
SH00BC27Client Service Competency and Cultural Diversity3
 
SH2023K-1003Työ- ja asiakas / potilasturvallisuus13
SH00BC28Työ- ja potilasturvallisuuden edistäminen5
SH00BC29Lääkehoidon perusosaaminen4
SH00BC30Lääkehoito-osaamisen syventäminen4
 
SH2023K-1004Perheen hoitotyö ja terveyden edistäminen18
SH00BC35Väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen3
SH00BC31Seksuaali- ja lisääntymisterveys sekä naisen hoitotyö4
SH00BC32Lasten ja nuorten terveys ja hoitotyö4
SH00BC33Terveysosaaminen vastaanottotyössä4
SH00BC34Ikääntyneen terveyden edistäminen ja hoitotyö3
 
SH2023K-1005Hoitotyön teoreettiset lähtökohdat ja hoitotyön kehittäminen17
SH00BC36Hoitotiede, hoitotyön etiikka ja näyttöön perustuva toiminta4
SH00BC37Tutkimus- ja kehittämistyön lähtökohdat3
SH00BC38Tutkimusmenetelmät4
SH00BC39Basics of Welfare Technology3
SH00BC40Hoitotyön johtaminen ja kehittäminen3
 
SH2023K-1006Kliininen hoitotyö35
SH00BC48Anatomia ja fysiologia sekä patologia5
SH00BC42Hoitotyön kliininen perusosaaminen6
SH00BC43Sisätautien ja syöpätautien hoitotyö6
SH00BC44Mielenterveys- ja päihdehoitotyö sekä väkivaltatyö6
SH00BC45Kirurginen ja perioperatiivinen hoitotyö6
SH00BC46Palliatiivinen hoitotyö3
SH00BC47Working with Clients with Disabilites3
 
SH2023K-1010Sairaanhoitajan syventävät opinnot13
SH00BE41Yleissairaanhoitajan asiantuntijuus ja hoitotyön kehittäminen2
SH00BC49Perioperatiivisen hoitotyön osaamisen syventäminen5
SH00BC50Lasten ja nuorten hoitotyön osaamisen syventäminen5
SH00BC51Akuutisti sairastuneen potilaan hoitotyön osaaminen5
SH00BC95Eri ikäisten mielenterveystyön osaamisen syventäminen5
SH00BD01Palliatiivisen hoitotyön osaamisen syventäminen5
SH00BC96Tehohoitotyö3
SH00BC97Ikääntynyt sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaana3
SH00BC98Terapeuttiset menetelmät sosiaali- ja terveysalalla3
SH00BC99Rikosseuraamusala ja oikeuspsykiatrinen hoito3
SH00BD00Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrittäjyys3
 
SH2023K-1007Harjoittelu75
SH00BD05Vuorovaikutusosaamisen harjoittelu4
SH00BD06Hoitotyöhön perehtyminen erilaisissa terveydenhuollon toimintaympäristöissä10
SH00BD07Hoitotyön harjoittelu mielenterveys- ja päihdehoitotyön toimintaympäristöissä10
SH00BD08Hoitotyön harjoittelu perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon sairaalaympäristössä I10
SH00BD09Hoitotyön harjoittelu perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon sairaalaympäristössä II10
SH00BD10Hoitotyön harjoittelu lasten hoitotyön ja avoterveydenhuollon toimintaympäristöissä7
SH00BD11Hoitotyön harjoittelu kodinomaisissa toimintaympäristöissä7
SH00BD12Hoitotyön asiantuntijuuden syventäminen erilaisissa toimintaympäristöissä17
 
SH2023K-1008Vapaasti valittavat opinnot2
 
SH2023K-1009Opinnäytetyö15
OP00BO47AMK-opinnäytetyö, suunnittelu ja aloitus3
OP00BO48AMK-opinnäytetyö, teoria ja toteutus6
OP00BO49AMK-opinnäytetyö, päätösvaihe6