VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sairaanhoitajakoulutus (SH) > 2024K > Vuosi 1 > Hoitotyöhön perehtyminen erilaisissa terveydenhuollon toimintaympäristöissä (SH00BD06)

Hoitotyöhön perehtyminen erilaisissa terveydenhuollon toimintaympäristöissä

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SH00BD06
OPS: SH 2024K
Taso: Sairaanhoitaja (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2025)
Laajuus: 10 op
Vastuuopettaja: Huusko, Taina
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset vuonna 2025

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)Kieli
3018SH2024-1A1.3.2025 – 31.5.2025Karina BjörninenSuomi
3019SH2024-1B1.1.2025 – 31.3.2025Virpi VälimaaSuomi
3020 1.1.2025 – 31.7.2025 Suomi

Suoritus ennakkoon? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- toimii vuorovaikutussuhteessa potilaan, omaisten ja työyhteisön kanssa
- tunnistaa potilaan voimavarat, toimintakyvyn ja hoitotyön tarpeet sekä hoitotyön kokonaisvaltaisuuden
- käyttää hoitotyössä tarvittavia auttamismenetelmiä, suorittaa hoitotoimenpiteitä ja toimii aseptisesti sekä eettisesti
- osallistuu lääkehoitoon
- raportoi suullisesti ja kirjallisesti hoitotyössä tekemistään havainnoista sekä perustelee toimintansa
- työskentelee ergonomisesti
- huomioi potilas- ja paloturvallisuuden

Opiskelijan työmäärä

- 7 viikkoa, yhteensä 270 h
- sisältyy alkuinfo ja palaute

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Hoitotyön kliininen perusosaaminen
Lääkehoidon perusosaamisen harjoitustunnit
Vuorovaikutusosaamisen harjoittelu

Sisältö

Kliinisen perusosaamisen harjoittelu

Aluevaikuttavuus

Käytännön harjoittelu alueen hoitolaitoksissa ja myöhemmin työntekijänä.

Kansainvälisyys

Mahdollisuus myöhemmin kansainväliseen vaihtoon.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Ohjattu käytännön harjoittelu perusterveydenhuollon hoivaosastolla, palveluasumisyksikössä tai seniorikodissa 7 viikkoa.

Arviointikriteerit

Hyväksytty:
Opiskelija osaa
- toimia vuorovaikutussuhteessa potilaan, omaisten ja työyhteisön kanssa
- suorittaa itsenäisesti joitakin hoitotoimenpiteitä ja käyttää hoitotyön auttamismenetelmiä
- toteuttaa ohjattuna lääkehoitoa
- toimia aseptisesti, eettisesti ja ergonomisesti huomioiden turvallisuuden
- raportoida ja arvioida omaa toimintaansa
Hylätty:
- toimii harjoittelussa epäammatillisesti
- ei noudata työyhteisön sääntöjä

Arviointimenetelmät

Harjoittelun hyväksytty suoritus.

Harjoittelu

Käytännön harjoittelu perusterveydenhuollon hoivaosastolla, palveluasumisyksikössä tai seniorikodissa.


Takaisin