VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sosionomikoulutus (SA) > 2020V > Vuosi 3

Sosionomikoulutus (SA 2020V)

Tutkintonimike: Sosionomi (AMK)
Opetusmuoto: Monimuoto-opetus
Alku: 1.1.2021
Laajuus: 210 op
Kesto: 3,5 vuotta
Kieli: Suomi

Opiskeluvuosi: 3 (2023)

Vuosi: 1234kaikki
Lukukausi
KoodiNimiKevätSyksyOP
 
SA2020V-1001PERUS- JA AMMATTIOPINNOT22
SA2020V-1002AMMATILLISUUDEN KEHITTYMINEN3
SAPA0104Ammatillinen kasvu IIIx1
SAPA0106Sosiaalialan ammattietiikkaxx2
SA2020V-1006ASIAKASTYÖN OSAAMINEN5
SAPA0508Sosiaaliturvax5
SA2020V-1007LAINSÄÄDÄNTÖ JA ESIMIESTYÖN OSAAMINEN7
SAPA0602Hyvinvointiyrittäjyys ja projektityöx4
SAPA0603Esimiesosaaminenx3
SA2020V-1008TUTKIMUS JA KEHITTÄMINEN7
SAPA0705Tutkimustoiminta IIx2
SAPA0706Tutkimustoiminta IIIx2
SAPA0703Kehittäminen ja laadunhallintax3
 
SA2020V-1009VAIHTOEHTOISET AMMATTIOPINNOT23
SA2020V-1010SYVENTÄVÄT OPINNOT
SAVA0101Rikosseuraamusalan työx3
SAVA0102Varhaiskasvatuksen pedagogiikkax5
SAVA0103Korjaava lastensuojelutyöx5
SSAS0113Nuorisotyöx3
SAVA0104Ikääntyneiden toimintakyvyn tukeminenx5
SAVA0105Päihde-, mielenterveys- ja väkivaltatyön syventävät opinnotx5
SAVA0106Oppilashuoltotyöx5
SAVA0107Terapeuttiset menetelmätx3
SAVA0108Vammaistyön syventävät opinnotx5
 
SA2020V-1011VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT10
 
SA2020V-1013OPINNÄYTETYÖ15
SA00BB47Opinnäytetyö