VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sosionomikoulutus (SA) > 2020V > Vuosi 1

Sosionomikoulutus (SA 2020V)

Tutkintonimike: Sosionomi (AMK)
Opetusmuoto: Monimuoto-opetus
Alku: 1.1.2021
Laajuus: 210 op
Kesto: 3,5 vuotta
Kieli: Suomi

Opiskeluvuosi: 1 (2021)

Vuosi: 1234kaikki
Lukukausi
KoodiNimiKevätSyksyOP
 
SA2020V-1001PERUS- JA AMMATTIOPINNOT51
SA2020V-1002AMMATILLISUUDEN KEHITTYMINEN4
SAPA0101Tietojenkäsittelyn perusteetx2
SAPA0102Ammatillinen kasvu Ix2
SA2020V-1003YHTEISKUNTA- JA PALVELUJÄRJESTELMÄOSAAMINEN17
SAPA0201Hyvinvointiala muuttuvassa yhteiskunnassax5
SAPA0202Hyvinvointipalvelut elämän eri vaiheissax5
SAPA0203Sosiaalialan tietoperusta ja sosiaalinen hyvinvointix7
SA2020V-1004IHMISEN KASVU JA KEHITYS20
SAPA0301Kasvatustieteen ja varhaiskasvatuksen perusteetx5
SAPA0302Moninaisuuden ja erilaisuuden kohtaaminenx6
SAPA0303Sosiaalialan viestintäx2
SAPA0304Kehityspsykologiax2
SAPA0305Sosiaalipsykologiax3
SSAP0304Sosiaalialan ruotsi Ix2
SA2020V-1006ASIAKASTYÖN OSAAMINEN7
SAPA0501Ensiapux2
SAPA0503Hoitotyön perusteet sosiaalialallax3
SAPA0504Luovat menetelmät Ix2
SA2020V-1007LAINSÄÄDÄNTÖ JA ESIMIESTYÖN OSAAMINEN3
SAPA0601Sosiaalialan lainsäädännön perusteetx3
 
SA2020V-1011VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT10
 
SA2020V-1012HARJOITTELU9
SSAH0005Sosiaalialan työkentätx9
 
SA2020V-1013OPINNÄYTETYÖ15
SA00BB47Opinnäytetyö