VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sosionomikoulutus (SA) > 2020V > Vuosi 1 > Sosiaalipsykologia (SAPA0305)

Sosiaalipsykologia

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SAPA0305
OPS: SA 2020V
Taso: Sosionomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2021)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Saikkonen, Sanna
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset vuonna 2021

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)Kieli
3003SA2020V-1K4.1.2021 – 20.6.2021Ahti NymanSuomi

Suoritus ennakkoon? Katso toteutukset lukuvuonna 2020-2021.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
­ yksilön ja ympäristön välisen sosiaalisen vuorovaikutuksen perustiedot.

Opiskelijan työmäärä

Opettajan jakson alussa ilmoittama työmäärä

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä opintoja ei tarvita

Sisältö

Yksinäisyys, arvot, normit, roolit, emootiot, haastavat asiakastilanteet, identiteetti ja ryhmädynamiikka

Aluevaikuttavuus

Opiskelija kehittää osaamista toimia sosiaalialalla alueellisesti

Kansainvälisyys

Opiskelija kehittää osaamistana toimia sosiaalialla globaalisti

Opiskelumateriaali

Opettajan jakson alussa määrittelemä opetusmateriaali

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Opettajan jakson alussa määrittelemä opetusmenetelmä

Arviointikriteerit

Taso 1:

Opiskelija osaa
- ryhmässä toimimisen ja vuorovaikutustilanteen toimintaperiaatteet

Taso 3:

Opiskelija osaa
- ryhmässä toimimisen ja vuorovaikutustilanteen toimintaperiaatteet sekä miten ne näkyvät sosiaalialan vuorovaikutustilanteissa

Taso 5:

Opiskelija osaa
- ryhmässä toimimisen ja vuorovaikutuksen toimintaperiaatteet sekä suunnitella ammatillista toimintaansa niiden pohjalta sosiaalialan vuorovaikutustilanteissa

Arviointimenetelmät

Opettajan jakson alussa määrittelemät arviointimetelmät


Takaisin