VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sosionomikoulutus (SA) > 2020V > Vuosi 1 > Ensiapu (SAPA0501)

Ensiapu

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SAPA0501
OPS: SA 2020V
Taso: Sosionomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2021)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 2 op
Vastuuopettaja: Saikkonen, Sanna
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset vuonna 2021

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)Kieli
3003SA2020V-1K4.1.2021 – 20.6.2021Taina HuuskoSuomi

Suoritus ennakkoon? Katso toteutukset lukuvuonna 2020-2021.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa ensiavun tarpeen,
- antaa ensiapua vaativissa tilanteissa
- poikkeusoloissa toimimisen periaatteet

Sisältö

Ensiapu (SPR I ja II) sekä poikkeusolot. SPR:n opetusohjelmien mukainen ensiapuopetus, ensiavun perus- ja jatkokurssi, ja lisäksi tietoa poikkeusoloista.

Arviointikriteerit

Taso 5. Opiskelija osaa
­ tunnistaa ja arvioida ensiavun tarpeen,
­ antaa välitöntä ensiapua erilaisissa tilanteissa,
­ ennaltaehkäistä tapaturmia
­ poikkeusoloissa toimimisen periaatteet
Taso 3. Opiskelija osaa
- tunnistaa ensiavun tarpeen,
- antaa välitöntä ensiapua,
- ymmärtää tapaturmien ennaltaehkäisyn tarpeen
- tuntee poikkeusoloissa toimimisen periaatteet
Taso 1. Opiskelija osaa
- huomioida ensiavun tarpeita,
- antaa välitöntä ensiapua
- tuntee poikkeusoloissa toimimisen periaatteet pääpiirteittäin


Takaisin