VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sosionomikoulutus (SA) > 2020V > AMMATILLISUUDEN KEHITTYMINEN (SA2020V-1002)

AMMATILLISUUDEN KEHITTYMINEN

Rakennetyyppi: Opintokokonaisuus
Koodi: SA2020V-1002
OPS: SA 2020V
Taso: Sosionomi (AMK)
Laajuus: 10 op
Vastuuopettaja: Saikkonen, Sanna

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

* Tunnistaa ja arvioida omaa ammatillista kasvuaan ja kehitystään

* Vahvistaa ammatillista itsetuntemustaan

* Ammatin vaatimat tietotekniset taidot

* Sosiaalialan eettiset periaatteet


Takaisin