VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sosionomikoulutus (SA) > 2020V > IHMISEN KASVU JA KEHITYS (SA2020V-1004)

IHMISEN KASVU JA KEHITYS

Rakennetyyppi: Opintokokonaisuus
Koodi: SA2020V-1004
OPS: SA 2020V
Taso: Sosionomi (AMK)
Laajuus: 20 op
Vastuuopettaja: Saikkonen, Sanna

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:

* kasvatustieteen ja varhaiskasvatuksen perusteet

* ymmärtää moninaisuuden ja erilaisuuden merkityksen sosiaalialan työssä

* tunnistaa ihmisen kasvun ja kehityksen vaiheet elämänkaaressa ja ryhmän ja yhteisön merkityksen

* sisäistää viestintäajattelun ja tavoitteellisen viestinnän merkityksen oman alansa viestintätilanteissa

* ruotsin kielen ammatillisen kielitaidon perusteet


Takaisin