VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sosionomikoulutus (SA) > 2020V > Vuosi 1 > Sosiaalialan lainsäädännön perusteet (SAPA0601)

Sosiaalialan lainsäädännön perusteet

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SAPA0601
OPS: SA 2020V
Taso: Sosionomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2021)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Palosaari, Sinikka
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset vuonna 2021

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)Kieli
3001SA2020-1A4.1.2021 – 20.6.2021Sinikka PalosaariSuomi
3002SA2020-1B4.1.2021 – 20.6.2021Sinikka PalosaariSuomi
3004 4.1.2021 – 20.6.2021Sinikka PalosaariSuomi

Suoritus ennakkoon? Katso toteutukset lukuvuonna 2020-2021.

Osaamistavoitteet

Opiskelija
* tuntee sosiaali- ja terveydenhuollon organisaation sekä sosiaalihuoltoa säätelevän lainsäädännön.
*tunnistaa organisaation toimintaan vaikuttavat sisäiset ja ulkoiset tekijät.
* kykenee ohjaamaan asiakasta palveluita koskevissa kysymyksissä.
* tuntee sosiaalihuollon organisaation taloushallintojärjestelmän.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä 81 t, josta lähitunteja 36 t ja itsenäistä opiskelua 45 t.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Hyvinvointipalvelut elämän eri vaiheissa??

Sisältö

Sosiaalialan lainsäädännön perusteet
- Perustuslaki
- Sosiaalioikeus
- Sosiaalihuoltolaki kokonaisuudessaan sosiaalialan kehyslakina
- Asiakasta koskeva lainsäädäntö

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot 36 t
Tehtävät (sisältyy luentoihin ja itsenäiseen opiskeluun)
Ryhmäkeskustelut (sisältyy luentoihin )

Arviointikriteerit

Taso 5: Opiskelija tietää sosiaali- ja terveydenhuollon organisaation toiminnan sekä osaa soveltaa lainsäädäntöä eri asiakasryhmiä koskeviin asiakastilanteisiin. Opiskelija tietää sosiaalihuollon taloushallintoa koskevat kysymykset ja osaa arvioida niiden merkityksen sosiaalipalveluiden toteuttamisessa.
Taso 3: Opiskelija tietää sosiaali- ja terveydenhuollon organisaation toiminnan ja lainsäädännön. Opiskelija osaa tunnistaa sosiaalihuollon toimintaa ohjaavat sisäiset ja ulkoiset tekijät. Opiskelija tuntee taloushallinnon toimintaa.
Taso 1: Opiskelija tuntee sosiaali- ja terveydenhuollon organisaation toimintaa ja lainsäädäntöä. Opiskelija hahmottaa organisaatioon vaikuttavia toimintoja ja tuntee taloushallinnon toimintaa.

Arviointimenetelmät

Tentti 75 %
Tehtävät 25 %


Takaisin