VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sosionomikoulutus (SA) > 2020V > Vuosi 1 > Ammatillinen kasvu I (SAPA0102)

Ammatillinen kasvu I

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SAPA0102
OPS: SA 2020V
Taso: Sosionomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2021)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 2 op
Vastuuopettaja: Saikkonen, Sanna
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset vuonna 2021

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
6S-SA-1VK7.1.2019 – 31.5.2022Aira BraggeSuomi10.12.2018 – 14.1.2019
3001SA2020-1A4.1.2021 – 20.6.2021Heidi BlomSuomi 
3002SA2020-1B24.8.2020 – 20.6.2021Heli HuhtaSuomi17.8.2020 – 11.9.2020
3003 24.8.2020 – 20.6.2021Tiina JärveläSuomi 

Suoritus ennakkoon? Katso toteutukset lukuvuonna 2020-2021.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

* käynnistää oman ammatillisen portfoliotyöskentelynsä.

* hyödyntää portfoliota ammatillisen kasvun välineenä ja ymmärtää pitkäjänteisen ammatillisen kasvuprosessin hyödyn.

Portfoliotyöskentelyn painopisteenä yksilön näkökulma.

Sisältö

* Yleisten ja ammatillisten kompetenssien perusteet
* Portfoliotyöskentelyn ohjeistus ja sisältö
* Oman oppimisen reflektointi
* Menetelmäpakin sisällön keräämisen aloitus

Aluevaikuttavuus

Opiskelija selvittää työelämän osaamistarpeita ja ryhtyy rakentamaan omaa osaamistaan tavoitteellisesti.

Kansainvälisyys

Opiskelija kehittää osaamistaan toimiakseen myös kansainvälisillä työkentillä.

Opiskelumateriaali

Helminen, Jari (toim) 2016. Sosiaaliohjaus -lähtökohtia ja käytäntöjä. Edita. Helsinki.

Arviointikriteerit

Hyväksytty / hylätty

Opiskelija osaa

* valita itselleen sopivan portfolio –työskentelytavan
* perustella ja hyödyntää keräämäänsä menetelmätyökalupakkia
* käynnistää saamiensa arviointien pohjalta omaa ammatillista kasvuaan ammattieettisten ja vastuullisten periaatteiden mukaisesti


Takaisin