VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sosionomikoulutus (SA) > 2020V > YHTEISKUNTA- JA PALVELUJÄRJESTELMÄOSAAMINEN (SA2020V-1003)

YHTEISKUNTA- JA PALVELUJÄRJESTELMÄOSAAMINEN

Rakennetyyppi: Opintokokonaisuus
Koodi: SA2020V-1003
OPS: SA 2020V
Taso: Sosionomi (AMK)
Laajuus: 17 op
Vastuuopettaja: Saikkonen, Sanna

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:

* tunnistaa yhteiskunnallisen muutoksen keskeiset tekijät

* sosiaali- ja terveyspolitiikan perusteet kansainvälisesti, kansallisesti ja alueellisesti

* hahmottaa asiakaslähtöisesti elämänkaaren eri vaiheiden hyvinvointipalvelut

* ymmärtää sosiaalityön ja sosiaalipedagogiikan teoreettiset lähtökohdat

* ymmärtää sosiaalialan teoriapohjan käytännön soveltamismahdollisuuksia sosiaalityön kentillä


Takaisin