VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sosionomikoulutus (SA) > 2020V > Vuosi 1 > Luovat menetelmät I (SAPA0504)

Luovat menetelmät I

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SAPA0504
OPS: SA 2020V
Taso: Sosionomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2021)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 2 op
Vastuuopettaja: Saikkonen, Sanna
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset vuonna 2021

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)Kieli
3003SA2020V-1K4.1.2021 – 20.6.2021Heli HuhtaSuomi

Suoritus ennakkoon? Katso toteutukset lukuvuonna 2020-2021.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- käyttää eri taidemuotoja oman ammatillisen kasvunsa tukena.

Opiskelijan työmäärä

Kokonaistyömäärä on 52 tuntia, josta luentoja ja harjoituksia 22 tuntia.

Sisältö

musiikki, keho, kuvallinen ilmaisu, draamatyöskentely, omaa innostavaa, luovaa toimintaa, ilmaisun iloa, rohkeutta heittäytyä ja ylittää omia rajoja

Opiskelumateriaali

Kari Uusikylä 2012, Luovuus kuuluu kaikille

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitustunnit

Arviointikriteerit

Hyväksytty/hylätty, (HUOM! yhteys portfolioon 2 vsk)
Taso 3: Opiskelija osaa
- soveltaa erilaisia luovia menetelmiä omassa kasvussa.
- kehittää omaa luovaa ajatteluaan ja itseilmaisuaan osallistumalla aktiivisesti toiminnallisiin harjoituksiin.
- toimii tavoitteellisesti ryhmän jäsenenä projektin suunnittelu- ja toteutusvaiheessa.

Arviointimenetelmät

Aktiivinen osallistuminen harjoituksiin.


Takaisin