VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sosionomikoulutus (SA) > 2020V > SYVENTÄVÄT OPINNOT (SA2020V-1010)

SYVENTÄVÄT OPINNOT

Rakennetyyppi: Opintokokonaisuus
Koodi: SA2020V-1010
OPS: SA 2020V
Taso: Sosionomi (AMK)
Laajuus: 23 op
Vastuuopettaja: Saikkonen, Sanna

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:

* syventää omaa ammatillista osaamistaan oman kiinnostuksensa ja työuratavoitteidensa mukaisesti

Sisältö

Opiskelija valitsee syventävissä opinnoissa opinnoista neljä 5 op:n opintojaksoa ja yhden 3 op:n opintojaksoa. Lastentarhanopettajan pätevyyttä tavoitteleva opiskelija valitsee erikseen määritellyt varhaiskasvatusosaamista tukevat opintojaksot.


Takaisin