VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sosionomikoulutus (SA) > 2020V > Vuosi 3 > Hyvinvointiyrittäjyys ja projektityö (SAPA0602)

Hyvinvointiyrittäjyys ja projektityö

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SAPA0602
OPS: SA 2020V
Taso: Sosionomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2023)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 4 op
Vastuuopettaja: Bragge, Aira
Opetuskieli: Suomi

Suoritus ennakkoon? Katso toteutukset lukuvuonna 2020-2021.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- hyvinvointiyrittäjyyden ja projektityön merkityksen osana asiakkaille suunnattuja sosiaali- ja terveyspalveluita
- projektin eri vaiheet ja yritysidean perusteet
- suunnitella sosiaali- ja terveysalan toteuttamiskelpoisen projektin tai yritysidean

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltävät, opetussuunnitelman mukaiset opintojaksot ja käytännön harjoittelujaksot tulee olla suoritettuna.

Sisältö

Sosiaali- ja terveysalan yrityksiä ja projekteja Suomessa ja VAMKin toiminta-alueella
Perusasiat hyvinvointipalveluiden tuotteistamisesta ja palveluiden kilpailuttamisesta
Yritysidea
Projektisuunnitelma

Opiskelumateriaali

Ruuska, K. 2013. Pidä projekti hallinassa: suunnittelu, menetelmät, vuorovaikutus. Talentum Media Oy. 7. painos. Helsinki.

Opettajan ilmoittama muu opiskelumateriaali.

Arviointikriteerit

Taso 1 (Välttävä) - 2 (Tyydyttävä): Opiskelija osaa
- suunnitella mallin pohjalta projektin tai yritysidea

Taso 3 (Hyvä) - 4 ( Erittäin hyvä): Opiskelija osaa
- suunnitella toteuttamiskelpoisen alueen sosiaali- ja terveysalan tarpeisiin liittyvän projektin tai yritysidean

Taso 5 (Erinomainen: Opiskelija osaa
- suunnitella toteuttamiskelpoisen ja innovatiivisen alueen sosiaali- ja terveysalan tarpeisiin liittyvän projektin tai yritysidea


Takaisin