VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sosionomikoulutus (SA) > 2020V > VAIHTOEHTOISET AMMATTIOPINNOT (SA2020V-1009)

VAIHTOEHTOISET AMMATTIOPINNOT

Rakennetyyppi: Opintokokonaisuus
Koodi: SA2020V-1009
OPS: SA 2020V
Taso: Sosionomi (AMK)
Laajuus: 23 op
Vastuuopettaja: Saikkonen, Sanna

Osaamistavoitteet

Vaihtoehtoiset ammattiopinnot koostuvat opiskelijan valitsemista syventävistä opinnoista ja vapaasti valittavista opinnoista. Opiskelija valitsee syventävissä opinnoissa opinnoista neljä 5 op:n opintojaksoa ja yhden 3 op:n opintojaksoa. Lisäksi opintoihin liittyy 10 op vapaasti valittavia opintoja.


Takaisin