VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sosionomikoulutus (SA) > 2020V > Vuosi 3 > Tutkimustoiminta II (SAPA0705)

Tutkimustoiminta II

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SAPA0705
OPS: SA 2020V
Taso: Sosionomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2023)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 2 op
Vastuuopettaja: Rajala, Päivi
Opetuskieli: Suomi

Suoritus ennakkoon? Katso toteutukset lukuvuonna 2020-2021.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- perustella laadullisen lähestymistavan valinnan
- suunnitella ja toteuttaa laadullisen tutkimuksen

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 54 h
- mistä ohjattua opiskelua: 18 h
- mistä itsenäistä opiskelua: 36 h
- Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy ohjattuun opetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Tutkimustoiminta I

Sisältö

- mitä laadullinen tutkimus on?
- laadullisen tutkimuksen ominaispiirteet
- laadullisen aineiston kerääminen
- laadullisen aineiston analysointi
- laadullisen tutkimuksen raportointi ja luotettavuuden arviointi

Aluevaikuttavuus

Opiskelija tutustuu aleella toteutettuun tutkimukseen.

Kansainvälisyys

Opiskelija käyttää kansainvälistä menetelmäkirjallisuutta ja tutustuu kansainvälisiin tutkimusraportteihin.

Opiskelumateriaali

Opettajan osoittama materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset, itsenäinen opiskelu

Arviointikriteerit

Taso 1: opiskelija osaa
- kuvata laadullisen tutkimuksen ominaispiirteitä
- laadullista aineiston keräämisen tapoja
- esimerkinomaisesti kuvata miten laadullista aineistoa voidaan analysoida
- esimerkinomaisesti kuvaa miten laadullisen tutkimuksen tuloksia voidaan raportoida ja tutkimuksen luotettavuutta arvioida

Taso 3: opiskelija osaa
- laadullisen tutkimuksen ominaispiirteet ja soveltaa tietoa tutussa kontekstissa
- laadullisen aineiston keräämisen menetelmät ja soveltaa tietoa tutussa kontekstissa
- laadullisen aineiston analysoinnin menetelmät ja soveltaa tietoa tutussa kontekstissa
- laadullisen tutkimuksen raportoinnin ja luotettavuuden arvioinnin menetelmät ja soveltaa tietoa tutussa kontekstissa

Taso 5: opiskelija osaa
- tarkastella laadullisen tutkimuksen ominaispiirteitä
- kuvata laadullisen aineiston keräämisen menetelmät ja soveltaa tietoa perustellen uudessa kontekstissa
- kuvata laadullisen aineiston analysoinnin menetelmät ja soveltaa tietoa perustellen uudessa kontekstissa
- kuvata laadullisen tutkimuksen raportoinnin ja luotettavuuden arvioinnin menetelmät ja soveltaa tietoa uudessa kontekstissa

Arviointimenetelmät

Numeerinen arviointi 0-5


Takaisin