VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sosionomikoulutus (SA) > 2020V > TUTKIMUS JA KEHITTÄMINEN (SA2020V-1008)

TUTKIMUS JA KEHITTÄMINEN

Rakennetyyppi: Opintokokonaisuus
Koodi: SA2020V-1008
OPS: SA 2020V
Taso: Sosionomi (AMK)
Laajuus: 12 op
Vastuuopettaja: Saikkonen, Sanna

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
* tutkimuksen tekemisen periaatteet ja tieteen kriteerit
* laadullisen ja määrällisen tutkimuksen tekemisen periaatteet
* tutkimuksen raportoinnin, kielen ja lähteidenkäytön
* laadun ja toiminnan kehittämisen keskeiset periaatteet


Takaisin