VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Hyvinvoinnin asiantuntija (HYA) > 2023K > Vuosi 1

Hyvinvoinnin asiantuntija (HYA 2023K)

Tutkintonimike: Sairaanhoitaja (ylempi AMK) / Sosionomi (ylempi AMK) / Terveydenhoitaja (ylempi AMK)
Opetusmuoto: Monimuotototeutus
Alku: 1.1.2023
Laajuus: 90 op
Kesto: 3 vuotta
Kieli: Suomi

Opiskeluvuosi: 1 (2023)

Vuosi: 12kaikki
Lukukausi
KoodiNimiKevätSyksyOP
 
HYA2023K-1001SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT30
HYA2023K-1002Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen15
HY00BN65Tieteellinen kirjoittaminen ja tiedonhakux1
HY00BN66Näyttöön perustuvan toiminnan kehittäminen ja johtaminenx4
HY00BN67Tutkimustyön lähtökohdatx2
HY00BN68Laadullinen tutkimusx3
HY00BN71Organisaation toiminnan kehittäminenx5
HYA2023K-1003Hyvinvoinnin edistämisen ydinopinnot15
SS00BM85Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen perusteetx5
SS00BM86Ennaltaehkäisevä varhainen tukix5
SS00BM87Hyvät käytännöt hyvinvoinnin edistämisessäx5
 
HYA2023K-1005VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT5
SY00BG57Asiakasviestintä sosiaali- ja terveysalalla
 
HYA2023K-1006OPINNÄYTETYÖ30
OY00BO53YAMK-opinnäytetyö, suunnittelu ja aloitus5
OY00BO54YAMK-opinnäytetyö, teoria ja toteutus10
OY00BO55YAMK-opinnäytetyö, päätösvaihe15