VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Hyvinvoinnin asiantuntija (HYA) > 2023K > Vuosi 1 > Tutkimustyön lähtökohdat (HY00BN67)

Tutkimustyön lähtökohdat

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: HY00BN67
OPS: HYA 2023K
Taso: Sairaanhoitaja (ylempi AMK) / Sosionomi (ylempi AMK) / Terveydenhoitaja (ylempi AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2023)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 2 op
Vastuuopettaja: Lehesvuo, Riikka
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset vuonna 2023

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3001HYA2023K-12Y, HYA2023K-1Y1.8.2023 – 31.12.2023Miro Koskenranta, Riikka LehesvuoSuomi1.8.2023 – 6.9.2023

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- perustella tutkimuksen toteutuksen valinnat kulloinkin valitun tieteenfilosofisen lähestymistavan perusteella
- suunnitella tutkimusprosessin vaiheet
- valita tutkimukselle kulloinkin sopivan tutkimustyypin
- suunnitella ja toteuttaa eettisesti kestävät ratkaisut tutkimus- tai kehittämistyössä

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 54 h
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua: 10 h
- mistä itsenäistä opiskelua: 44 h
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Sisältö

- tieteenfilosofiset lähestymistavat
- tutkimusprosessi
- tutkimustyypit
- tutkimus- ja kehittämistoiminnan etiikka

Aluevaikuttavuus

Opiskelija tutustuu alueelliseen tutkimustoimintaan

Kansainvälisyys

Opiskelija tutustuu kansainväliseen menetelmäkirjallisuuteen ja tutkimukseen.

Opiskelumateriaali

Opettajan ilmoittama materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

- luento-opetus
- harjoitustehtävä, joka toimii opintosuorituksena

Arviointikriteerit

Taso 1: opiskelija
- kuvaa esimerkinomaisesti tieteenfilosofisia lähestymistapoja
- kuvaa esimerkinomaisesti tutkimusprosessin vaiheita
- kuvaa esimerkinomaisesti tutkimustyyppejä
- kuvaa esimerkinomaisesti tutkimus- ja kehittämistyön eettisiä periaatteita

Taso 3: opiskelija
- kuvaa tieteenfilosofiset lähestymistavat ja soveltaa tietoa tutussa kontekstissa
- kuvaa tutkimusprosessin vaiheet ja soveltaa tietoa tutussa kontekstissa
- kuvaa keskeiset tutkimustyypit ja perustelee sopivan tutkimustyypin valinnan tutussa kontekstissa
- kuvaa tutkimus- ja kehittämistyön keskeiset eettiset periaatteet ja soveltaa tietoa tutussa kontekstissa

Taso 5: opiskelija
- tarkastelee analyyttisesti tieteenfilosofisia lähestymistapoja ja valitsee uuteen kontekstiin sopivan tieteenfilosofisen lähestymistavan huolellisesti perustellen
- soveltaa tietoaan tutkimusprosessista huolellisesti perustellen ja joustavasti
- tarkastelee analyyttisesti tutkimustyyppejä ja valitsee uuteen kontekstiin sopivan tutkimustyypin huolellisesti perustellen
- tarkastelee analyyttisesti tutkimus- ja kehittämistyön eettisiä periaatteita ja soveltaa tietoa uudessa kontekstissa huolellisesti perustellen

Arviointimenetelmät

- harjoitustehtävä 100 %, numeerinen arviointi


Takaisin