VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Hyvinvoinnin asiantuntija (HYA) > 2023K > Hyvinvoinnin edistämisen ydinopinnot (HYA2023K-1003)

Hyvinvoinnin edistämisen ydinopinnot

Rakennetyyppi: Opintokokonaisuus
Koodi: HYA2023K-1003
OPS: HYA 2023K
Taso: Sairaanhoitaja (ylempi AMK) / Sosionomi (ylempi AMK) / Terveydenhoitaja (ylempi AMK)
Laajuus: 30 op
Vastuuopettaja: Häyry, Riitta

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strategiset ja teoreettiset lähtökohdat. Soveltaa oppivan organisaation periaatteita ja organisaation toimintaan vaikuttavia eettisiä ja muita arvoja toimintaan sekä keskeiset hyvinvointia ohjaavat normit ja suositukset.


Takaisin