VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Hyvinvoinnin asiantuntija (HYA) > 2023K > Vuosi 1 > Organisaation toiminnan kehittäminen (HY00BN71)

Organisaation toiminnan kehittäminen

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: HY00BN71
OPS: HYA 2023K
Taso: Sairaanhoitaja (ylempi AMK) / Sosionomi (ylempi AMK) / Terveydenhoitaja (ylempi AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2023)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Uusi-Kakkuri, Piia
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset vuonna 2023

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3001HYA2023K-1Y2.1.2023 – 31.7.2023Miro Koskenranta, Piia Uusi-KakkuriSuomi1.12.2022 – 10.1.2023

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- osaa kuvata onnistuneen toiminnan kehittämisen ja muutoshankkeen lähtökohdat
- osaa arvioida organisaation nykytilaa sekä organisaation suunnan tarvetta toiminnan kehittämisessä
- osaa arvioida omia muutosjohtamisen vahvuuksia ja kehittämiskohteita
- osaa suunnitella organisaation kehittämishankkeen yhdessä muiden toimijoiden kanssa ja osaa huomioida henkilöstön sitouttamisen keskeisyyden organisaation toiminnan kehittämisessä ja muutoksen johtamisessa.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä 135 h, josta
- työjärjestyksessä olevaa opiskelua 24 h
- itsenäistä opiskelua 111 h

Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Sisältö

- Organisaationa kehittämisen ja muutosjohtamisen määrittely
- Organisaation uudistuminen ja innovatiivisuus
- Muutosprosessin suunnittelu ja hallinta
- Johdon rooli muutoshankkeessa
- Suunnittelun ja osallistamisen keskeisyys toiminnan kehittämisessä

Aluevaikuttavuus

Opintojakso pyrkii antamaan osallistujille työkaluja organisaation toiminnan kehittämiseen ja muutosjohtamiseen, joita he voivat hyödyntää alueen organisaatioissa.

Kansainvälisyys

Kurssimateriaalista osa on englanninkielistä ja kurssitehtävän A osa pohjautuu täysin kansainvälisiin journal -artikkeleihin.

Opiskelumateriaali

Opettajan ilmoittama materiaali

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Kontakti-opetusta 24 h, itsenäistä opiskelua 111 h

Arviointikriteerit

Taso 1: opiskelija
- kuvaa esimerkinomaisesti innovaatio- ja muutosjohtamisen periaatteita
- kuvaa esimerkinomaisesti työelämän kehittämisen tai innovaatiotoiminnan menetelmiä
Taso 3: opiskelija
- kuvaa innovaatio- ja muutosjohtamisen menetelmät ja soveltaa tietoa tutussa kontekstissa
- arvioi työyhteisön kehittämiskohteita ja soveltaa tietoa tutussa kontekstissa
Taso 5: opiskelija
- kykenee laaja-alaisesti arvioimaan ja ennakoimaan työelämän muutostarpeita
- arvioi suunnitelmallisesti organisaation uudistumistarvetta ja soveltaa innovaatio-ja muutosjohtamisen menetelmiä uudessa kontekstissa huolellisesti perustellen

Arviointimenetelmät

Numeerinen arviointi (0-5).


Takaisin