VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Hyvinvoinnin asiantuntija (HYA) > 2023K > Asiakasviestintä sosiaali- ja terveysalalla (SY00BG57)

Asiakasviestintä sosiaali- ja terveysalalla

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SY00BG57
OPS: HYA 2023K
Taso: Sairaanhoitaja (ylempi AMK) / Sosionomi (ylempi AMK) / Terveydenhoitaja (ylempi AMK)
Laajuus: 2 op
Vastuuopettaja: Niemistö, Riku
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- viestiä asiakkaille selkeästi ja ymmärrettävästi erilaisissa viestintätilanteissa ja -kanavissa
- kehittää omia viestintätaitojaan ja kielitietoisuuttaan
- huolehtia asiakasviestinnän saavutettavuudesta
- määritellä asiakasviestintään liittyvät oikeudelliset kysymykset julkisissa ja yksityisissä työtehtävissä

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä 54 h, josta 
- työjärjestyksessä olevaa opiskelua 10 h
- itsenäistä ja ohjattua verkko-opetusta Moodlessa 44 h

Lähiopetus järjestetään hybridiopetuksena kolmena intensiivipäivänä (läsnäolovaatimus 75 prosenttia):

• tiistai 18.1. klo 16-20

• torstai 3.2. klo 16-18

• torstai 3.3. klo 16-20

Lähiopetukseen on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä Zoomin välityksellä.

Sisältö

- Asiakaslähtöinen tekstityö sosiaali- ja terveysalalla
- Asiakasviestinnän selkeys, sujuvuus ja saavutettavuus
- Kirjoitetaan parempia päätöksiä
- Hyvän palvelun nimistö

Opiskelumateriaali

Opettajan ilmoittama materiaali Moodlessa.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Hybridiopetus: lähiopetus ja lähitunneilla tehtävät harjoitukset kampuksella tai Zoomissa
Itsenäinen ja ohjattu verkko-opiskelu

Arviointikriteerit

Hyväksytty:

Opiskelija on osallistunut intensiivipäivien lähi- tai hybridiopetukseen sekä palauttanut Moodleen pyydetyt tehtävät. Kirjallinen lopputehtävä on laadittu tehtävänannon mukaisesti ja se osoittaa, että opiskelija
- tunnistaa julkisen ja yksityisen toiminnan eron asiakasviestintätilanteissa

- osaa analysoida ja arvioida omaa viestintäosaamistaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa

- osaa tunnistaa ja muokata viestintätilanteisiin liittyviä ymmärrettävyyden ja selkeyden ongelmakohtia

- osaa arvioida organisaationsa asiakasviestinnän saavutettavuuden perusasioita.


Hylätty:

Opiskelija ei ole osallistunut kahden tai useamman intensiivipäivän lähi- tai hybridiopetukseen, tai jokin Moodleen palautettavista tehtävistä puuttuu. Jos kirjallinen lopputehtävä on palautettu, mutta se ei täytä tehtävänannossa määriteltyjä kriteerejä, opiskelija voi palauttaa tehtävän korjattuna uudelleen.

Arviointimenetelmät

Arvioitavat tehtävät (asteikolla hyv-hyl):

harjoitukset Moodlessa

harjoitukset intensiivipäivinä

itsenäisesti laadittava kirjallinen tehtävä

Hyväksytty suoritus edellyttää kaikkien osatehtävien suorittamista.


Takaisin