VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Hyvinvoinnin asiantuntija (HYA) > 2023K > VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT (HYA2023K-1005)

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

Rakennetyyppi: Opintokokonaisuus
Koodi: HYA2023K-1005
OPS: HYA 2023K
Taso: Sairaanhoitaja (ylempi AMK) / Sosionomi (ylempi AMK) / Terveydenhoitaja (ylempi AMK)
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Häyry, Riitta

Osaamistavoitteet

Vapaasti valittavat opinnot tarjoavat yksilöllisen mahdollisuuden laajentaa ja syventää ammatillista osaamista ja persoonallista kehittymistä. Vapaasti valittavia opintoja on mahdollista valita:- oman yksikön/ koulutusohjelman valinnaisista opinnoista,- muiden yamk-koulutusohjelmien tarjonnasta,- tai toisen ammattikorkeakoulun, yliopiston tai korkeakoulun tarjonnasta.Vapaasti valittavien opintojen tulee olla vähintään ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tasoisia opintoja. Opiskelijan tulee hyväksyttää vastaavalla opettajalla henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaansa (HOPS) etukäteen muut kuin oman ammattikorkeakoulun tarjoamat vapaasti valittavat opinnot ja niiden laajuudet.


Takaisin