VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Hyvinvoinnin asiantuntija (HYA) > 2023K > Vuosi 1 > Ennaltaehkäisevä varhainen tuki (SS00BM86)

Ennaltaehkäisevä varhainen tuki

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SS00BM86
OPS: HYA 2023K
Taso: Sairaanhoitaja (ylempi AMK) / Sosionomi (ylempi AMK) / Terveydenhoitaja (ylempi AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2023)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Niemistö, Riku
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset vuonna 2023

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3001HYA2023K-12Y, HYA2023K-1Y1.8.2023 – 31.12.2023Sanna Saikkonen, Tiina JärveläSuomi1.8.2023 – 6.9.2023

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

Opiskelijat oppivat käytännön taitoja; varhaisen tuen tarpeen tunnistamista, varhaisen tuen suunnittelua ja toteuttamista sekä arviointia ja seurantaa. Tavoitteena on auttaa opiskelijaa ymmärtämään, miten ennaltaehkäisevää varhaista tukea voidaan soveltaa käytännössä terveydenhuollossa ja sosiaalihuollossa.

Sisältö

Varhaisen tuen käsitteen määrittely ja merkitys
Varhaisen tuen tarve ja merkitys eri kohderyhmissä (esim. lapset, nuoret, perheet, vanhukset)
Ennaltaehkäisevän varhaisen tuen merkitys terveydenhuollossa ja sosiaalihuollossa
Varhaisen tuen käytännön toteutus eri kohderyhmissä (esim. lasten ja perheiden kanssa työskentely)
Arviointi ja seuranta varhaisen tuen vaikuttavuudesta
Etiikka ja ammatillinen vastuu ennaltaehkäisevässä varhaisessa tuessa

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Opintojakso on mahdollista suorittaa itsenäisesti ja omassa tahdissa. Itsenäistä työskentelyä, case-esimerkkejä, artikkeleihin perehtymistä.


Takaisin