VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Opintohaku > Sales Management (TLP0205)

Sales Management

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TLP0205
Tyyppi: Pakollinen
OPS: LT 2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2021V / 2022 / 2022V / 2022W / 2023 / 2023V / 2023W / 2024 / 2024-O / 2024V
TK 2022 / 2023 / 2024
Taso: Tradenomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 / 2 (2015-2016 / 2016-2017 / 2017-2018 / 2018-2019 / 2019-2020 / 2020-2021 / 2021-2022 / 2022-2023 / 2023-2024 / 2024-2025 / 2025-2026)
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Malin, Timo
Opetuskieli: Englanti / Suomi

Toteutukset

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
1T-LT-1-41.9.2015 – 18.12.2015Kim SkåtarEnglanti14.8.2015 – 20.9.2015
2T-LT-1-14.1.2016 – 27.5.2016Heidi SkjälEnglanti7.12.2015 – 11.3.2016
3T-LT-1-24.1.2016 – 27.5.2016Heidi SkjälEnglanti7.12.2015 – 11.3.2016
4T-LT-1-34.1.2016 – 27.5.2016Kim SkåtarEnglanti7.12.2015 – 10.1.2016
5T-LT-1-41.9.2016 – 31.12.2016Kim SkåtarEnglanti22.8.2016 – 19.9.2016
6T-LT-1-19.1.2017 – 24.5.2017Heidi Skjäl, Kim Skåtar, Marianne Waltermann, Timo MalinEnglanti12.12.2016 – 16.1.2017
7T-LT-1-29.1.2017 – 24.5.2017Heidi Skjäl, Kim Skåtar, Marianne Waltermann, Timo MalinEnglanti12.12.2016 – 16.1.2017
8T-LT-1-39.1.2017 – 24.5.2017Heidi Skjäl, Kim SkåtarEnglanti12.12.2016 – 16.1.2017
9T-LT-1-41.9.2017 – 22.12.2017Kim SkåtarEnglanti21.8.2017 – 18.9.2017
10T-LT-1-18.1.2018 – 9.5.2018Emmanuel NdzibahEnglanti11.12.2017 – 15.1.2018
11T-LT-1-28.1.2018 – 9.5.2018Emmanuel NdzibahEnglanti11.12.2017 – 15.1.2018
12T-LT-1-38.1.2018 – 9.5.2018Kim Skåtar, Peter SmedsEnglanti11.12.2017 – 15.1.2018
13T-LT-1-331.8.2018 – 21.12.2018Kim Skåtar, Rosmeriany Nahan-SuomelaEnglanti20.8.2018 – 17.9.2018
14T-LT-1-27.1.2019 – 15.5.2019Heidi SkjälEnglanti15.11.2018 – 14.1.2019
15T-LT-1-47.1.2019 – 15.5.2019Heidi SkjälEnglanti15.11.2018 – 14.1.2019
16T-LT-1-17.1.2019 – 26.5.2019Emmanuel NdzibahEnglanti10.12.2018 – 14.1.2019
23T-LT-1-26.1.2020 – 24.5.2020Heidi SkjälEnglanti16.12.2019 – 14.1.2020
24T-LT-1-36.1.2020 – 24.5.2020Heidi SkjälEnglanti16.12.2019 – 14.1.2020
25T-LT-1-46.1.2020 – 24.5.2020Heidi SkjälEnglanti16.12.2019 – 14.1.2020
26T-LT-1-16.1.2020 – 24.5.2020Heidi SkjälEnglanti16.12.2019 – 14.1.2020
3001LT2020-1A, LT2020-1B4.1.2021 – 30.5.2021Heidi SkjälEnglanti17.8.2020 – 10.1.2021
3002LT2020-1C, LT2020-1D4.1.2021 – 30.5.2021Timo MalinEnglanti17.8.2020 – 10.1.2021
3003LT2021-1A, LT2021-1B3.1.2022 – 29.5.2022Timo MalinEnglanti1.12.2021 – 10.1.2022
3004LT2021-1C, LT2021-1D3.1.2022 – 29.5.2022Heidi SkjälEnglanti1.12.2021 – 10.1.2022
3005LT2021V-1K3.1.2022 – 1.5.2022Heidi SkjälEnglanti1.12.2021 – 10.1.2022
3006LT2022-1A, LT2022-1B2.1.2023 – 14.5.2023Timo MalinEnglanti1.12.2022 – 10.1.2023
3008LT2022-1C, LT2022-1D2.1.2023 – 14.5.2023Eeva VälikangasEnglanti1.12.2022 – 10.1.2023
3010LT2022-1W2.1.2023 – 14.5.2023Heidi SkjälEnglanti1.12.2022 – 10.1.2023
3011LT2022V-1T2.1.2023 – 14.5.2023Eeva VälikangasEnglanti1.12.2022 – 10.1.2023
3013LT2023-1A, LT2023-1B8.1.2024 – 12.5.2024Timo MalinEnglanti1.12.2023 – 12.1.2024
3014LT2023-1C, LT2023-1D8.1.2024 – 12.5.2024Heidi SkjälEnglanti1.12.2023 – 12.1.2024
3016LT2023-1W8.1.2024 – 12.5.2024Monika KärkkäinenEnglanti1.12.2023 – 12.1.2024
3017LT2023V-1K8.1.2024 – 14.5.2024Minna NiemiEnglanti1.12.2023 – 12.1.2024
3018TK2022-2A, TK2022-2B21.8.2023 – 17.12.2023Timo MalinEnglanti1.8.2023 – 6.9.2023
3019LT2024-1A, LT2024-1B2.1.2025 – 11.5.2025Timo MalinEnglanti1.12.2024 – 12.1.2025
3021LT2024-1C, LT2024-1D2.1.2025 – 11.5.2025Eeva VälikangasEnglanti1.12.2024 – 12.1.2025
3023LT2024-1O21.10.2024 – 28.2.2025Eeva VälikangasEnglanti1.8.2024 – 6.9.2024
3024TK2023-2A, TK2023-2B21.10.2024 – 28.2.2025Timo MalinEnglanti1.8.2024 – 6.9.2024
3026LT2024V-1T6.1.2025 – 13.5.2025Klaus SalonenEnglanti1.12.2024 – 12.1.2025

Alla oleva kuvaus koskee lukuvuotta: 2024-2025

Osaamistavoitteet

Oppija ymmärtää myynnin merkityksen asiakasarvon luomisessa ja tunnistaa myyntiprosessin vaiheet sekä tunnistaa myyntitiimin johtamisen vaatimukset.

Opiskelijan työmäärä

Oppijan kokonaistyömäärä 135 h, josta
työjärjestyksessä olevaa 40 h ja
itsenäistä opiskelua 95 h.
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy työjärjestyksen tunteihin.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Markkinoinnin perusteet.

Sisältö

Henkilökohtaisen myyntityön määrittely, Suhdemarkkinointi ja henkilökohtainen myyntityö, Arvoperustainen myyntityö.
Myynnin psykologia, Vuorovaikutteinen suhdetoiminta, Myyntitaito, Myyntiprosessi. Oman kehittymisen, uran ja muiden johtaminen.

Aluevaikuttavuus

Kurssin sisällössä otetaan huomioon alueen energia-alan yritysten sekä kansainvälisen kaupan erityispiirteet.

Kansainvälisyys

Kurssin sisällössä otetaan huomioon alueen energia-alan yritysten sekä kansainvälisen kaupan erityispiirteet.

Opiskelumateriaali

Futrell, C (2014): Fundamentals of Selling, McGraw-Hill.
- Kennert, Kert & Leino, Sani 2020. #Myyntikirja: menesty uuden ajan B2B-myynnissä.
Alma Talent 2020. (Ellibs E-kirjana)

- Other material provided by the lecturer.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

aktiivinen tuntityöskentely, projektityö, esitykset.

Arviointikriteerit

Tentti:
5: käyttää keskeisiä teorioita, käsitteitä ja menetelmiä johdonmukaisesti erilaisissa tilanteissa
3: käyttää keskeisiä käsitteitä yksittäisissä tilanteissa ja tehtävissä sekä ymmärtää menetelmien taustalla olevat teoreettiset lähtökohdat
1: tunnistaa ja ymmärtää keskeiset teoriat, periaatteet ja menetelmät

Tehtävät:
5: valita tilanteeseen sopivat tiedonlähteet
- arvioida käyttämiään tiedonlähteitä
- käyttää uusimpia alan kansainvälisiä lähteitä ja tietokantoja
- perustella asiantuntijatehtävissä toimiessaan tekemiään ratkaisuja
- käyttää itsenäisesti erilaisia ongelmanratkaisumenetelmiä
- tunnistaa alan kehittämistarpeita

3: tiedonhaun perusteet
- rajata tiedon tarpeen
- käyttää alan keskeisiä tiedonlähteitä ja tietokantoja, myös kansainvälisiä
- ottaa huomioon tiedon käyttöön liittyvät vastuut ja velvollisuudet (mm. tekijänoikeudet, plagiointi)
- käyttää opintojaksoilla käsiteltyjä ongelmanratkaisumenetelmiä
- löytää ongelman keskeiset osat
- hahmottaa kehittämisprosessin vaiheet

1: tunnistaa tiedon tarpeen
- ohjattuna etsiä tietoa eri tiedonlähteistä
- erottaa arkitiedon ja tutkitun tiedon toisistaan
- tiedostaa tiedon käyttöön liittyvät vastuut ja velvollisuudet (mm. tekijänoikeudet, plagiointi)
- hallitsee lähdeviittausten ja kirjallisuusluettelon käytön
- käyttää opintojaksoilla käsiteltyjä ongelmanratkaisumenetelmiä ohjatusti
- suhtautua kehittämiseen myönteisesti

Arviointimenetelmät

Numeerinen (0-5).


Takaisin