VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Liiketalouden koulutus (LT) > 2022

Liiketalouden koulutus (LT 2022)

Tutkintonimike: Tradenomi (AMK)
Opetusmuoto: Päivätoteutus
Alku: 1.8.2022
Laajuus: 210 op
Kesto: 3,5 vuotta
Kieli: Suomi
Opiskeluvuosi
KoodiNimi1234OP
 
LT2022-1057PERUS- JA AMMATTIOPINNOT110
LT2022-1058Opiskeluvalmiudet18
TLP0601Opinnot ja tiedonhankinta2
TLP0602Opinnot ja tiedonhankinta II1
TLP0405Työvälineohjelmat4
TLP0201Kansantalous3
TLTP0105Liike-elämän englanti I (osa A)3
TLTP0303Liike-elämän englanti I (osa B)2
TL00BE24Web Design3
LT2022-1059Liiketoiminnan perusteet26
TLA0207Markkinoinnin perusteet5
TLA0306Kustannuslaskennan perusteet5
TLP0206Yrittäjyys3
TLP0207Yritysoikeus2
TLTP2001Logistiikka3
TLP0205Sales Management5
TLTP2002Talousmatematiikka3
LT2022-1060Liiketoimintaosaaminen35
TLA0308Liikekirjanpidon perusteet44
TLA0309Liikekirjanpito käytännössä22
TLTP0701Liike-elämän ruotsi I33
TLP0701Palveluliiketoimintaosaaminen33
TLTP0702Työoikeuden perusteet22
TLTP0703Palkkahallinto ja kirjanpito22
TLP0314Liike-elämän ruotsi II33
TLTP0704Finanssimatematiikka33
XXP0000Suullinen virkamiesruotsi
XXP0001Kirjallinen virkamiesruotsi
TL00BE43Suullinen ja kirjallinen vaikuttaminen44
TL00BE44Digimarkkinoinnin perusteet33
LT00BL44Svenska för arbetslivet, del 1 (skolgångsspråket svenska)3
LT00BL45Svenska för arbetslivet, del 2 (skolgångsspråket svenska)3
LT2022-1061Vastuullinen liiketoiminta23
TLA0104Sopimus- ja velvoiteoikeuden perusteet3
TLTP0801Organizational Behavior3
TLA0202Markkinointilainsäädännön perusteet3
TLA0102Rahoitus ja riskinhallinta3
TLA0103Yrityksen johtaminen3
TLP0203Henkilöstöresurssien ohjaus3
TL00BE45Johdatus vastuulliseen liiketoimintaan5
LT2022-1062Tutkimus ja menetelmät14
TLA0905Tutkimusmenetelmät ja tilastotiede3
TLA0906Tutkimusmenetelmät ja soveltava tutkimus3
TLA0907Tutkimuksen toteutus ja raportointi3
TLTP0901Hankeharjoitus5
 
LT2022-1063SUUNTAAVAT AMMATTIOPINNOT45
LT2022-1064Markkinoinnin suuntautumisvaihtoehto45
LT2022-1065Markkinointi kuluttajille15
TL00BE46Kuluttaja- ja ostokäyttäytyminen5
TL00BE47Palvelumuotoilu5
TL00BE48Customer Relationship Management5
LT2022-1066Informaatio ja suunnittelu15
TLS1204Markkinointistrategia4
TLS1205Markkinoinnin suunnittelu4
TL00BE49Markkinointitutkimus3
TL00BE50Markkinointiviestintä4
LT2022-1067Markkinoinnin erityisalueet15
TIP0105Project Management5
TLS1413Business-to-Business -markkinointi ja verkostot5
TLS1412Digital Marketing Tools5
LT2022-1068Kansainvälisen kaupan suuntautumisvaihtoehto45
LT2022-1069International Marketing15
TLS2111Company Internationalization5
TLS2104Planning International Marketing5
TL00BE51International Marketing Management5
LT2022-1070Yrityksen kansainvälinen toiminta15
TLS2202Kansainvälisen toiminnan rahoitus3
TLS2504Kansainvälisen kaupan lainsäädäntö4
TL00BE52Ulkomaankaupan menettelyt - vienti ja tuonti5
TIS1503International Human Resource Management3
LT2022-1071Strategic Logistics Management15
TIS1801International Supply Chain Management5
TIS1803Procurement Management3
TIS1804Production Management3
TIS1504Integrated Business Processes (SAP)4
LT2022-1072Taloushallinnon suuntautumisvaihtoehto45
LT2022-1073Tilinpäätös ja verotus15
TLS3603Eri yritysmuotojen kirjanpito ja tilinpäätös4
TLS3602Kirjanpidon erityiskysymyksiä3
TLS3601Arvonlisäverotuksen erityiskysymyksiä3
TLS3105Yritysverotus ja tilinpäätössuunnittelu5
LT2022-1074Laskentatoimi kansainvälisessä ympäristössä15
TLS3210Konsernitilinpäätös ja IFRS3
TLS3208Yrityksen rahoitus2
TLS3206Yrityksen analysointi5
TLS3209Management Accounting5
LT2022-1075Digitaalinen taloushallinto15
TLS3312Palkkahallinto käytännössä5
TLS3313Taloushallinnon tietojärjestelmät5
TLS3314Yrityksen toiminnanohjaus - SAP5
LT2022-1076Oikeushallinnon suuntautumisvaihtoehto45
LT2022-1077Prosessioikeus15
TLS4604Prosessioikeus3
TLS4603Insolvenssioikeus4
TL00BE54Informaatio -oikeus4
TL00BE55Rikosoikeus4
LT2022-1078Yksityisoikeus15
TLS4406Sopimusoikeus kansainvälisessä toimintaympäristössä3
TL00BE56Yksityisoikeus3
TL00BE57Vero -oikeus2
TL00BE58Varallisuusoikeus3
TL00BE59Perhe- ja perintöoikeus4
LT2022-1079Julkisoikeus15
TL00BE60Hallinto -oikeus4
TL00BE61Julkisoikeus4
TL00BE62EU Law3
TL00BE63Virkamiesoikeus4
LT2022-1080Suuntaava valinnainen moduuli15
 
LT2022-1081VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT10
 
LT2022-1082HARJOITTELU30
TX00BA13Harjoittelu10
TX00BA14Harjoittelu20
TX00BA15Harjoittelu3030
 
LT2022-1083OPINNÄYTETYÖ15
LT2022-1084Opinnäytetyö
TKO0101Aloitusseminaari3
TKO0102Väliseminaari6
TKO0103Päätösvaihe6