VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Tietojenkäsittelyn koulutus (TK) > 2022

Tietojenkäsittelyn koulutus (TK 2022)

Tutkintonimike: Tradenomi (AMK)
Opetusmuoto: Päivätoteutus
Alku: 1.8.2022
Laajuus: 210 op
Kesto: 3,5 vuotta
Kieli: Suomi
Opiskeluvuosi
KoodiNimi1234OP
 
TK2022-1010PERUS- JA AMMATTIOSAAMINEN110
TK2022-1001Opiskeluvalmiudet10
TTKA0405Opinnot ja tiedonhankinta2
TTKA0502IT-ammattilaisen työvälineohjelmia5
TLP0201Kansantalous3
TK2022-1002Kielet ja viestintä15
TLTP0105Liike-elämän englanti I (osa A)3
TLTP0303Liike-elämän englanti I (osa B)2
TLTP0701Liike-elämän ruotsi I3
TLP0314Liike-elämän ruotsi II3
TL00BE43Suullinen ja kirjallinen vaikuttaminen4
XXP0000Suullinen virkamiesruotsi
XXP0001Kirjallinen virkamiesruotsi
TK2022-1003Tietojenkäsittelyn perusteet32
TK00BG58Ohjelmoinnin perusteet5
TK00BG59Tietojärjestelmän kehittäminen5
TK00BG60PC-tekniikka ja päätelaitteet3
TK00BB76Project Management5
TK00BG61Käyttöjärjestelmät ja lähiverkot3
TK00BI55Web Design3
TK00BG62Verkkoympäristön ohjelmointi5
TK00BG63Ohjelmistorobotiikka RPA3
TK2022-1004Liiketoimintaosaaminen24
TLA0207Markkinoinnin perusteet5
TK00BG64Taloushallinnon perusteet5
TLTP2002Talousmatematiikka3
TLP0205Sales Management5
TLP0206Yrittäjyys3
TIP0207Management and Leadership3
TK2022-1005Vastuullinen liiketoiminta16
TLA0104Sopimus- ja velvoiteoikeuden perusteet3
TK00BI97Johdatus vastuulliseen liiketoimintaan5
TK00BG65B-to-B markkinointi3
TK00BG66Tietoturvallisuus5
TK2022-1006Tutkimus ja menetelmät13
TK00BG67Tilastotiede2
TLA0906Tutkimusmenetelmät ja soveltava tutkimus3
TLA0907Tutkimuksen toteutus ja raportointi3
TTKA0807Hankeharjoitus5
 
TK2022-1009SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT45
TK2022-1014Frontend15
TK00BG68Sisällönhallintajärjestelmät4
TK00BG69Mallinnus ja kehitysmenetelmät3
TK00BG70Käytettävyys ja saavutettavuus3
TK00BG71JavaScript5
TK2022-1015Backend15
TK00BG72Tietokannat ja APIt5
TK00BG73Verkkoympäristön työkaluohjelmat5
TK00BG74Web-palvelujen toteutus5
TK2022-1016Sisällöntuotanto15
TK00BG75Pilvipalvelut5
TK00BG76Graafinen web-tuotanto5
TK00BG773D + AR5
TK2022-1017Vaihtoehtoinen moduuli (tekniikan yksikkö)15
TT00BI66C-ohjelmointi5
ITTA0204Olio-ohjelmointi5
ITTP0904Ohjelmistotestaus5
 
TK2022-1018Vapaasti valittavat opinnot10
 
TK2022-1011HARJOITTELU30
TK00BB77Harjoittelu30
 
TK2022-1012OPINNÄYTETYÖ15
TK2022-1013Opinnäytetyö
TKO0101Aloitusseminaari3
TKO0102Väliseminaari6
TKO0103Päätösvaihe6