VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Liiketalouden koulutus (LT) > 2016

Liiketalouden koulutus (LT 2016)

Tutkintonimike: Tradenomi (AMK)
Opetusmuoto: Päiväopetus
Alku: 1.8.2016
Laajuus: 210 op
Kesto: 3,5 vuotta
Kieli: Suomi
Opiskeluvuosi
KoodiNimi1234OP
 
TLTT0000PERUS- JA AMMATTIOPINNOT110
TLTP0600Opiskeluvalmiudet25
TLP0601Opinnot ja tiedonhankinta2
TLP0602Opinnot ja tiedonhankinta II1
TLP0301Tiedottava viestintä2
TLP0403Työvälineohjelmat5
TLP0201Kansantalous3
TLTP0105Liike-elämän englanti I (osa A)3
TLTP0303Liike-elämän englanti I (osa B)2
TLTP0132Saksa 1 (A1)4
TLTP0133Saksa 2 (B1)4
TLTP0134Ranska 1 (A1)4
TLTP0135Ranska 2 (B1)4
TLP0402Tietoverkon käyttö3
TLTP0200Yrittäjyys24
TLA0207Markkinoinnin perusteet5
TLA0306Kustannuslaskennan perusteet5
TLP0206Yrittäjyys3
TLP0207Yritysoikeus2
TLP0313Liike-elämän ruotsi I3
TLP0205Sales Management5
TLP0505Talousmatematiikka3
TLTP0700Liiketoimintaosaaminen23
TLA0308Liikekirjanpidon perusteet4
TLA0309Liikekirjanpito käytännössä2
TIA0101Logistics3
TLP0701Palveluliiketoimintaosaaminen3
TLTP0304Suullinen ja kirjallinen vaikuttaminen2
TLA0304Työoikeus, palkkahallinto ja -kirjanpito3
TLP0314Liike-elämän ruotsi II3
TLP0506Finanssimatematiikka3
TLTP0800Vastuullinen liiketoiminta21
TLA0104Sopimus- ja velvoiteoikeuden perusteet3
TLA0801Johdatus vastuulliseen liiketoimintaan6
TLA0202Markkinointilainsäädännön perusteet3
TLA0102Rahoitus ja riskinhallinta3
TLA0103Yrityksen johtaminen3
TLP0203Henkilöstöresurssien ohjaus3
TLTP0900Tutkimus ja menetelmät17
TLA0905Tutkimusmenetelmät ja tilastotiede3
TLA0906Tutkimusmenetelmät ja soveltava tutkimus3
TLA0907Tutkimuksen toteutus ja raportointi3
TLA0904Hankeharjoitus6
 
TLTS0000SUUNTAAVAT AMMATTIOPINNOT45
TLS1000Markkinoinnin suuntautumisvaihtoehto60
TLS1500Markkinointi kuluttajille15
TLS1101Kuluttaja- ja ostokäyttäytyminen3
TLS1105Sovellettu päätösanalyysi4
TLS1103Palvelujen markkinointi5
TLS1102Suhdemarkkinointi3
TLS1200Informaatio ja suunnittelu15
TLS1206Markkinointitutkimus I4
TLS1207Markkinointitutkimus II3
TLS1204Markkinointistrategia4
TLS1205Markkinoinnin suunnittelu4
TLS1410Markkinoinnin erityisalueet15
TIP0105Project Management5
TLS1309Business-to-Business-markkinointi ja -verkostot4
TLS1411Digital marketing3
TLS1308Mainosgrafiikka3
TLS2000Kansainvälisen kaupan suuntautumisvaihtoehto60
TLS2110International Marketing15
TLS2111Company Internationalization5
TLS2102Marketing Mix Elements in International Marketing5
TLS2104Planning International Marketing5
TLS2200Kansainvälinen kauppa15
TLS2201Yrityksen ulkomaankaupan tekniikka7
TLS2202Kansainvälisen toiminnan rahoitus3
TLS2203Kansainvälisen kaupan lainsäädäntö5
TLS2300Kansainvälinen yritystoiminta15
TLS2301Johtaminen kansainvälisessä ympäristössä3
TLS2302Kansainvälisten henkilöstöresurssien ohjaaminen3
TLS2303Kansainväliset finanssi- ja rahamarkkinat3
TLS2306International Trade Organizations3
TLS2308Global Business Environment3
TLS3000Taloushallinnon suuntautumisvaihtoehto60
TLS3100Laskentatoimen ja verotuksen erityiskysymyksiä15
TLS3104Eri yritysmuotojen kirjanpito ja tilinpäätös5
TLS3102Kirjanpidon ja tilinpäätöksen erityiskysymyksiä5
TLS3105Yritysverotus ja tilinpäätössuunnittelu5
TLS3200Sisäinen laskentatoimi15
TLS3205Taloushallinnon tietojärjestelmäsovellukset5
TLS3206Yrityksen analysointi5
TLS3207Johdon laskentatoimi5
TLS3300Taloushallinnon erityisalueet15
TLS3307Konsernin tilinpäätös ja rahoitus5
TLS3311Yrityksen toiminnanohjaus - SAP5
TLS3309Palkkahallinto käytännössä5
TLS8000Oikeushallinnon suuntautumisvaihtoehto60
TLS8100Rikos- ja prosessioikeus sekä ulosotto15
TLS4203Tietosuoja ja tietoturvallisuus3
TLS4216Rikosoikeus3
TLS4214Prosessioikeus4
TLS4215Ulosotto5
TLS4400Yksityisoikeus15
TLS4401Yksityisoikeuden perusteet6
TLS4402Sopimusoikeuden perusteet3
TLS4405Perhe- ja perintöoikeus4
TLS4213Legal English2
TLS4500Hallinto-oikeus15
TLS4501Hallinto-oikeus3
TLS4504Julkisoikeus4
TLS4503Eurooppa-oikeus3
TLS4505Hallinnon kieli2
TLS4506Virkamiesoikeus3
TLS9000Suuntaava valinnainen moduuli15
 
TXV0000VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT10
 
TXH0000HARJOITTELU30
 
TKO0000OPINNÄYTETYÖ15
TKO0100Opinnäytetyö
TKO0101Aloitusseminaari3
TKO0102Väliseminaari6
TKO0103Päätösvaihe6