VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Liiketalouden koulutus (LT) > 2024-O

Liiketalouden koulutus (LT 2024-O)

Tutkintonimike: Tradenomi (AMK)
Opetusmuoto: Päivätoteutus
Alku: 1.8.2024
Laajuus: 210 op
Kesto: 3,5 vuotta
Kieli: Suomi
Opiskeluvuosi
KoodiNimi1234OP
 
LT2024-O-1001PERUS- JA AMMATTIOPINNOT110
LT2024-O-1002Opiskeluvalmiudet18
TLP0601Opinnot ja tiedonhankinta2
TLP0602Opinnot ja tiedonhankinta II1
TLP0405Työvälineohjelmat4
TLP0201Kansantalous3
TLTP0105Liike-elämän englanti I (osa A)3
TLTP0303Liike-elämän englanti I (osa B)2
TL00BE24Web Design3
LT2024-O-1003Liiketoiminnan perusteet26
TLA0207Markkinoinnin perusteet5
TLA0306Kustannuslaskennan perusteet5
TLP0206Yrittäjyys3
TLP0207Yritysoikeus2
TLTP2001Logistiikka3
TLP0205Sales Management5
TLTP2002Talousmatematiikka3
LT2024-O-1004Liiketoimintaosaaminen35
TLA0308Liikekirjanpidon perusteet44
TLA0309Liikekirjanpito käytännössä22
TLTP0701Liike-elämän ruotsi I33
TLP0701Palveluliiketoimintaosaaminen33
TLTP0702Työoikeuden perusteet22
TLTP0703Palkkahallinto ja kirjanpito22
TLP0314Liike-elämän ruotsi II33
TLTP0704Finanssimatematiikka33
XXP0000Suullinen virkamiesruotsi
XXP0001Kirjallinen virkamiesruotsi
TL00BE43Suullinen ja kirjallinen vaikuttaminen44
TL00BE44Digimarkkinoinnin perusteet33
LT00BL44Svenska för arbetslivet, del 1 (skolgångsspråket svenska)3
LT00BL45Svenska för arbetslivet, del 2 (skolgångsspråket svenska)3
LT2024-O-1005Vastuullinen liiketoiminta23
TLA0104Sopimus- ja velvoiteoikeuden perusteet3
TLTP0801Organizational Behavior3
TLA0202Markkinointilainsäädännön perusteet3
TLA0102Rahoitus ja riskinhallinta3
TLA0103Yrityksen johtaminen3
TLP0203Henkilöstöresurssien ohjaus3
TL00BO06Vastuullinen liiketoiminta5
LT2024-O-1006Tutkimus ja menetelmät14
TLA0905Tutkimusmenetelmät ja tilastotiede3
TLA0906Tutkimusmenetelmät ja soveltava tutkimus3
TLA0907Tutkimuksen toteutus ja raportointi3
TLTP0901Hankeharjoitus5
 
LT2024-O-1007SUUNTAAVAT AMMATTIOPINNOT45
LT2024-O-1020Oikeushallinnon suuntautumisvaihtoehto45
LT2024-O-1021Prosessioikeus15
TLS4604Prosessioikeus3
TLS4603Insolvenssioikeus4
TL00BE54Informaatio -oikeus4
TL00BE55Rikosoikeus4
LT2024-O-1022Yksityisoikeus15
TLS4406Sopimusoikeus kansainvälisessä toimintaympäristössä3
TL00BE56Yksityisoikeus3
TL00BE57Vero -oikeus2
TL00BE58Varallisuusoikeus3
TL00BE59Perhe- ja perintöoikeus4
LT2024-O-1023Julkisoikeus15
TL00BE60Hallinto -oikeus4
TL00BE61Julkisoikeus4
TL00BE62EU Law3
TL00BE63Virkamiesoikeus4
LT2024-O-1024Suuntaava valinnainen moduuli15
 
LT2024-O-1025VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT10
 
LT2024-O-1026HARJOITTELU30
TX00BA13Harjoittelu10
TX00BA14Harjoittelu20
TX00BA15Harjoittelu3030
 
LT2024-O-1027OPINNÄYTETYÖ15
OP00BO47AMK-opinnäytetyö, suunnittelu ja aloitus3
OP00BO48AMK-opinnäytetyö, teoria ja toteutus6
OP00BO49AMK-opinnäytetyö, päätösvaihe6