VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Liiketalouden koulutus (LT) > 2022V

Liiketalouden koulutus (LT 2022V)

Tutkintonimike: Tradenomi (AMK)
Opetusmuoto: Monimuoto-opetus
Alku: 1.8.2022
Laajuus: 210 op
Kesto: 3,5 vuotta
Kieli: Suomi
Opiskeluvuosi
KoodiNimi1234OP
 
LT2022V-1001PERUS- JA AMMATTIOPINNOT110
LT2022V-1002Opiskeluvalmiudet24
TLP0601Opinnot ja tiedonhankinta2
TLP0602Opinnot ja tiedonhankinta II1
TLP0405Työvälineohjelmat4
TLP0201Kansantalous3
TLTP0105Liike-elämän englanti I (osa A)3
TLTP0303Liike-elämän englanti I (osa B)2
TL00BE24Web Design3
LT2022V-1003Liiketoiminnan perusteet26
TLA0207Markkinoinnin perusteet5
TLA0306Kustannuslaskennan perusteet5
TLP0206Yrittäjyys3
TLP0207Yritysoikeus2
TLTP2001Logistiikka3
TLP0205Sales Management5
TLTP2002Talousmatematiikka3
LT2022V-1004Liiketoimintaosaaminen35
TLA0308Liikekirjanpidon perusteet44
TLA0309Liikekirjanpito käytännössä22
TLTP0701Liike-elämän ruotsi I33
TLP0701Palveluliiketoimintaosaaminen33
TLTP0702Työoikeuden perusteet22
TLTP0703Palkkahallinto ja kirjanpito22
TLP0314Liike-elämän ruotsi II33
TLTP0704Finanssimatematiikka33
XXP0000Suullinen virkamiesruotsi
XXP0001Kirjallinen virkamiesruotsi
TL00BE43Suullinen ja kirjallinen vaikuttaminen44
TL00BE44Digimarkkinoinnin perusteet33
LT00BL44Svenska för arbetslivet, del 1 (skolgångsspråket svenska)3
LT00BL45Svenska för arbetslivet, del 2 (skolgångsspråket svenska)3
LT2022V-1005Vastuullinen liiketoiminta23
TLA0104Sopimus- ja velvoiteoikeuden perusteet3
TLTP0801Organizational Behavior3
TLA0202Markkinointilainsäädännön perusteet3
TLA0102Rahoitus ja riskinhallinta3
TLA0103Yrityksen johtaminen3
TLP0203Henkilöstöresurssien ohjaus3
TL00BE45Johdatus vastuulliseen liiketoimintaan5
LT2022V-1006Tutkimus ja menetelmät14
TLA0905Tutkimusmenetelmät ja tilastotiede3
TLA0906Tutkimusmenetelmät ja soveltava tutkimus3
TLA0907Tutkimuksen toteutus ja raportointi3
TLTP0901Hankeharjoitus5
 
LT2022V-1007SUUNTAAVAT AMMATTIOPINNOT45
LT2022V-1012Taloushallinnon suuntautumisvaihtoehto45
LT2022V-1013Tilinpäätös ja verotus15
TLS3603Eri yritysmuotojen kirjanpito ja tilinpäätös4
TLS3602Kirjanpidon erityiskysymyksiä3
TLS3601Arvonlisäverotuksen erityiskysymyksiä3
TLS3105Yritysverotus ja tilinpäätössuunnittelu5
LT2022V-1014Laskentatoimi kansainvälisessä ympäristössä15
TLS3210Konsernitilinpäätös ja IFRS3
TLS3208Yrityksen rahoitus2
TLS3206Yrityksen analysointi5
TLS3209Management Accounting5
LT2022V-1015Digitaalinen taloushallinto15
TLS3312Palkkahallinto käytännössä5
TLS3313Taloushallinnon tietojärjestelmät5
TLS3314Yrityksen toiminnanohjaus - SAP5
LT2022V-1016Suuntaava valinnainen moduuli15
 
LT2022V-1017VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT10
 
LT2022V-1018HARJOITTELU30
TX00BA13Harjoittelu10
TX00BA14Harjoittelu20
TX00BA15Harjoittelu3030
 
LT2022V-1019OPINNÄYTETYÖ15
LT2022V-1020Opinnäytetyö
TKO0101Aloitusseminaari3
TKO0102Väliseminaari6
TKO0103Päätösvaihe6