VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Liiketalouden koulutus (LT) > 2020

Liiketalouden koulutus (LT 2020)

Tutkintonimike: Tradenomi (AMK)
Opetusmuoto: Päiväopetus
Alku: 1.8.2020
Laajuus: 210 op
Kesto: 3,5 vuotta
Kieli: Suomi
Opiskeluvuosi
KoodiNimi1234OP
 
LT2020-1001PERUS- JA AMMATTIOPINNOT110
LT2020-1002Opiskeluvalmiudet24
TLP0601Opinnot ja tiedonhankinta2
TLP0602Opinnot ja tiedonhankinta II1
TLP0301Tiedottava viestintä2
TLP0405Työvälineohjelmat4
TLP0201Kansantalous3
TLTP0105Liike-elämän englanti I (osa A)3
TLTP0303Liike-elämän englanti I (osa B)2
TLTP0136Saksan alkeet4
TLTP0137Saksan aktivointi4
TLTP0134Ranska 1 (A1)4
TLTP0135Ranska 2 (B1)4
TLP0402Tietoverkon käyttö3
LT2020-1003Liiketoiminnan perusteet26
TLA0207Markkinoinnin perusteet5
TLA0306Kustannuslaskennan perusteet5
TLP0206Yrittäjyys3
TLP0207Yritysoikeus2
TLTP2001Logistiikka3
TLP0205Sales Management5
TLTP2002Talousmatematiikka3
LT2020-1004Liiketoimintaosaaminen24
TLA0308Liikekirjanpidon perusteet4
TLA0309Liikekirjanpito käytännössä2
TLTP0701Liike-elämän ruotsi I3
TLP0701Palveluliiketoimintaosaaminen3
TLTP0304Suullinen ja kirjallinen vaikuttaminen2
TLTP0702Työoikeuden perusteet2
TLTP0703Palkkahallinto ja kirjanpito2
TLP0314Liike-elämän ruotsi II3
TLTP0704Finanssimatematiikka3
XXP0000Suullinen virkamiesruotsi
XXP0001Kirjallinen virkamiesruotsi
LT2020-1005Vastuullinen liiketoiminta22
TLA0104Sopimus- ja velvoiteoikeuden perusteet3
TLTP0801Organizational Behavior3
TLTP0802Johdatus vastuulliseen liiketoimintaan4
TLA0202Markkinointilainsäädännön perusteet3
TLA0102Rahoitus ja riskinhallinta3
TLA0103Yrityksen johtaminen3
TLP0203Henkilöstöresurssien ohjaus3
LT2020-1006Tutkimus ja menetelmät14
TLA0905Tutkimusmenetelmät ja tilastotiede3
TLA0906Tutkimusmenetelmät ja soveltava tutkimus3
TLA0907Tutkimuksen toteutus ja raportointi3
TLTP0901Hankeharjoitus5
 
LT2020-1007SUUNTAAVAT AMMATTIOPINNOT45
LT2020-1008Markkinoinnin suuntautumisvaihtoehto45
LT2020-1009Markkinointi kuluttajille15
TLS1101Kuluttaja- ja ostokäyttäytyminen3
TLS1105Sovellettu päätösanalyysi4
TLS1103Palvelujen markkinointi5
TLS1102Suhdemarkkinointi3
LT2020-1010Informaatio ja suunnittelu15
TLS1206Markkinointitutkimus I4
TLS1207Markkinointitutkimus II3
TLS1204Markkinointistrategia4
TLS1205Markkinoinnin suunnittelu4
LT2020-1011Markkinoinnin erityisalueet15
TIP0105Project Management5
TLS1413Business-to-Business -markkinointi ja verkostot5
TLS1412Digital Marketing Tools5
LT2020-1012Kansainvälisen kaupan suuntautumisvaihtoehto45
LT2020-1013International Marketing15
TLS2111Company Internationalization5
TLS2102Marketing Mix Elements in International Marketing5
TLS2104Planning International Marketing5
LT2020-1014Yrityksen kansainvälinen toiminta15
TLS2501Ulkomaankaupan menettelyt -vienti ja tuonti5
TLS2202Kansainvälisen toiminnan rahoitus3
TLS2504Kansainvälisen kaupan lainsäädäntö4
TLS2503International Human Resource Management3
LT2020-1015Strategic Logistics Management15
TIS1801International Supply Chain Management5
TIS1803Procurement Management3
TIS1804Production Management3
TIS1504Integrated Business Processes (SAP)4
LT2020-1016Taloushallinnon suuntautumisvaihtoehto45
LT2020-1017Tilinpäätös ja verotus15
TLS3603Eri yritysmuotojen kirjanpito ja tilinpäätös4
TLS3602Kirjanpidon erityiskysymyksiä3
TLS3601Arvonlisäverotuksen erityiskysymyksiä3
TLS3105Yritysverotus ja tilinpäätössuunnittelu5
LT2020-1018Laskentatoimi kansainvälisessä ympäristössä15
TLS3210Konsernitilinpäätös ja IFRS3
TLS3208Yrityksen rahoitus2
TLS3206Yrityksen analysointi5
TLS3209Management Accounting5
LT2020-1019Digitaalinen taloushallinto15
TLS3312Palkkahallinto käytännössä5
TLS3313Taloushallinnon tietojärjestelmät5
TLS3314Yrityksen toiminnanohjaus - SAP5
LT2020-1020Oikeushallinnon suuntautumisvaihtoehto45
LT2020-1021Prosessioikeus15
TLS4601Informaatio-oikeus3
TLS4602Vero-oikeuden perusteet2
TLS4216Rikosoikeus3
TLS4604Prosessioikeus3
TLS4603Insolvenssioikeus4
LT2020-1022Yksityisoikeus15
TLS4409Yksityisoikeuden perusteet3
TLS4406Sopimusoikeus kansainvälisessä toimintaympäristössä3
TLS4402Sopimusoikeuden perusteet3
TLS4407Perhe- ja perintöoikeus3
TLS4410Administrativ svenska3
LT2020-1023Julkisoikeus15
TLS4501Hallinto-oikeus3
TLS4701Julkisoikeuden perusteet4
TLS4702Basics in EU Law3
TLS4506Virkamiesoikeus3
TLS4213Legal English2
LT2020-1024Suuntaava valinnainen moduuli15
 
LT2020-1025VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT10
 
LT2020-1026HARJOITTELU30
TX00BA13Harjoittelu10
TX00BA14Harjoittelu20
TX00BA15Harjoittelu3030
 
LT2020-1027OPINNÄYTETYÖ15
LT2020-1028Opinnäytetyö
TKO0101Aloitusseminaari3
TKO0102Väliseminaari6
TKO0103Päätösvaihe6
TL00BL66Kypsyysnäyte