VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sosionomikoulutus (SA) > 2016V > Vuosi 1

Sosionomikoulutus (SA 2016V)

Tutkintonimike: Sosionomi (AMK)
Opetusmuoto: Yhdistetty ilta + monimuoto
Alku: 2.1.2017
Laajuus: 210 op
Kesto: 3,5 vuotta
Kieli: Suomi

Opiskeluvuosi: 1 (2017)

Vuosi: 1234kaikki
KoodiNimiKalenterivuoden
aikana
OP
 
SAPA0000PERUS- JA AMMATTIOPINNOT51
SAPA0100AMMATILLISUUDEN KEHITTYMINEN4
SAPA0101Tietojenkäsittelyn perusteetx2
SAPA0102Ammatillinen kasvu Ix2
SAPA0200YHTEISKUNTA- JA PALVELUJÄRJESTELMÄOSAAMINEN17
SAPA0201Hyvinvointiala muuttuvassa yhteiskunnassax5
SAPA0202Hyvinvointipalvelut elämän eri vaiheissax5
SAPA0203Sosiaalialan tietoperusta ja sosiaalinen hyvinvointix7
SAPA0300IHMISEN KASVU JA KEHITYS20
SAPA0301Kasvatustieteen ja varhaiskasvatuksen perusteetx5
SAPA0302Moninaisuuden ja erilaisuuden kohtaaminenx6
SAPA0303Sosiaalialan viestintäx2
SAPA0304Kehityspsykologiax2
SAPA0305Sosiaalipsykologiax3
SSAP0304Sosiaalialan ruotsi Ix2
SAPA0500ASIAKASTYÖN OSAAMINEN7
SAPA0501Ensiapux2
SAPA0503Hoitotyön perusteet sosiaalialallax3
SAPA0504Luovat menetelmät Ix2
SAPA0600LAINSÄÄDÄNTÖ JA ESIMIESTYÖN OSAAMINEN3
SAPA0601Sosiaalialan lainsäädännön perusteetx3
 
SSAV0000VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT10
 
SSAH0000HARJOITTELU9
SSAH0005Sosiaalialan työkentätx9
 
SSAO0000OPINNÄYTETYÖ15
SA00BB47Opinnäytetyö