VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sosionomikoulutus (SA) > 2016V > Vuosi 1 > Luovat menetelmät I (SAPA0504)

Luovat menetelmät I

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SAPA0504
Tyyppi: Pakollinen / Perusopinnot
OPS: SA 2016V
Taso: Sosionomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2017)
Laajuus: 2 op
Vastuuopettaja: Saikkonen, Sanna
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset vuonna 2017

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
1S-SA-1VK6.3.2017 – 2.6.2017Kati LångsjöSuomi12.12.2016 – 16.1.2017
2S-SA-1A1.9.2017 – 22.12.2017Sanna KeskikuruSuomi21.8.2017 – 18.9.2017
3S-SA-1B1.9.2017 – 22.12.2017Sanna KeskikuruSuomi21.8.2017 – 18.9.2017

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2019-2020.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- käyttää eri taidemuotoja oman ammatillisen kasvunsa tukena.

Sisältö

musiikki, keho, kuvallinen ilmaisu, draamatyöskentely, omaa innostavaa, luovaa toimintaa, ilmaisun iloa, rohkeutta heittäytyä ja ylittää omia rajoja

Arviointikriteerit

Hyväksytty/hylätty, (HUOM! yhteys portfolioon 2 vsk)
Taso 3: Opiskelija osaa
- soveltaa erilaisia luovia menetelmiä omassa kasvussa.
- kehittää omaa luovaa ajatteluaan ja itseilmaisuaan osallistumalla aktiivisesti toiminnallisiin harjoituksiin.
- toimii tavoitteellisesti ryhmän jäsenenä projektin suunnittelu- ja toteutusvaiheessa.


Takaisin