VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Opintohaku > Luovat menetelmät I (SAPA0504) > 2019-2020

Luovat menetelmät I

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SAPA0504
OPS: SA 2019
Taso: Sosionomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2019-2020)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 2 op
Vastuuopettaja: Saikkonen, Sanna
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2019-2020

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliLähiop.Ilmoittautuminen
7S-SA-1A2.9.2019 – 22.12.2019Merja SparvSuomi22 h19.8.2019 – 9.9.2019
8S-SA-1B2.9.2019 – 22.12.2019Merja SparvSuomi22 h19.8.2019 – 9.9.2019

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- käyttää eri taidemuotoja oman ammatillisen kasvunsa tukena.

Opiskelijan työmäärä

Kokonaistyömäärä on 52 tuntia, josta luentoja ja harjoituksia 22 tuntia.

Sisältö

musiikki, keho, kuvallinen ilmaisu, draamatyöskentely, omaa innostavaa, luovaa toimintaa, ilmaisun iloa, rohkeutta heittäytyä ja ylittää omia rajoja

Opiskelumateriaali

Kari Uusikylä 2012, Luovuus kuuluu kaikille

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitustunnit

Arviointikriteerit

Hyväksytty/hylätty, (HUOM! yhteys portfolioon 2 vsk)
Taso 3: Opiskelija osaa
- soveltaa erilaisia luovia menetelmiä omassa kasvussa.
- kehittää omaa luovaa ajatteluaan ja itseilmaisuaan osallistumalla aktiivisesti toiminnallisiin harjoituksiin.
- toimii tavoitteellisesti ryhmän jäsenenä projektin suunnittelu- ja toteutusvaiheessa.

Arviointimenetelmät

Aktiivinen osallistuminen harjoituksiin.


Takaisin