VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sosionomikoulutus (SA) > 2016V > AMMATILLISUUDEN KEHITTYMINEN (SAPA0100)

AMMATILLISUUDEN KEHITTYMINEN

Rakennetyyppi: Opintokokonaisuus
Koodi: SAPA0100
Tyyppi: Pakollinen / Perusopinnot
OPS: SA 2016V
Taso: Sosionomi (AMK)
Laajuus: 10 op
Vastuuopettaja: Saikkonen, Sanna
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

* Tunnistaa ja arvioida omaa ammatillista kasvuaan ja kehitystään

* Vahvistaa ammatillista itsetuntemustaan

* Ammatin vaatimat tietotekniset taidot

* Sosiaalialan eettiset periaatteet


Takaisin