VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sosionomikoulutus (SA) > 2016V > Vuosi 1 > Kehityspsykologia (SAPA0304)

Kehityspsykologia

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SAPA0304
Tyyppi: Pakollinen / Perusopinnot
OPS: SA 2016V
Taso: Sosionomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2017)
Laajuus: 2 op
Vastuuopettaja: Saikkonen, Sanna
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset vuonna 2017

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
1S-SA-1VK9.1.2017 – 28.4.2017Kaisa Konttinen, Merja KaminenSuomi12.12.2016 – 16.1.2017
2S-SA-1A1.9.2017 – 22.12.2017Kaisa KonttinenSuomi21.8.2017 – 18.9.2017
3S-SA-1B1.9.2017 – 22.12.2017Kaisa KonttinenSuomi21.8.2017 – 18.9.2017

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2019-2020.

Osaamistavoitteet

Opiskelija
-osaa keskeiset kehityspsykologiset teoriat
-ymmärtää varhaisen vuorovaikutuksen ja kiintymyssuhteiden merkityksen lapsen kasvulle ja kehitykselle
-osaa ottaa huomioon erilaiset temperamenttipiirteet ja niiden vaikutuksen kasvatuksessa
-ymmärtää ihmisen elämänkaaren eri vaiheet ja niihin liittyvät kehitystehtävät

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 54 h
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua:
- mistä itsenäistä opiskelua:

Sisältö

Kehitysteoriat
Kognitiivinen, sosioemotionaalinen ja fyysinen ja motorinen kehitys
Kiintymyssuhdeteoriat
Temperamentti
Herkkyyskaudet
Kehitystehtävät
Ihmisen elämänkaari

Arviointikriteerit

Tiedot: teoria
Taidot: tekeminen

Taso 1: Opiskelija osaa
- keskeisimmät kehityspsykologian teoriat
- ottaa huomioon ihmisen elämän eri vaiheet ja niihin liittyvät kehitystehtävät ja huomioida ne toiminnassaan

Taso 3: Opiskelija osaa
- soveltaa kehityspsykologian teorioita johdonmukaisesti
- havainnoida ja tarkastella monipuolisesti ihmisen elämän eri vaiheita ja toimia havaintoihinsa perustuen yksilön kehitystä tukien

Taso 5: Opiskelija osaa
- soveltaa ja arvioida kehityspsykologian teorioita monipuolisesti ja johdonmukaisesti
- havainnoida ja tarkastella monipuolisesti ja kriittisesti ihmisen elämän eri vaiheita ja toimia johdonmukaisesti havaintoihinsa perustuen yksilön kehitystä tukien


Takaisin