VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sosionomikoulutus (SA) > 2016V > Vuosi 1 > Hyvinvointipalvelut elämän eri vaiheissa (SAPA0202)

Hyvinvointipalvelut elämän eri vaiheissa

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SAPA0202
Tyyppi: Pakollinen / Perusopinnot
OPS: SA 2016V
Taso: Sosionomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2017)
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Saikkonen, Sanna
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset vuonna 2017

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
1S-SA-1VK9.1.2017 – 2.6.2017Heidi BlomSuomi12.12.2016 – 16.1.2017
2S-SA-1A1.9.2017 – 22.12.2017Heidi BlomSuomi21.8.2017 – 18.9.2017
3S-SA-1B1.9.2017 – 22.12.2017Heidi BlomSuomi21.8.2017 – 18.9.2017

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2019-2020.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
*tunnistaa sosiaalialan palvelujärjestelmän
*perehtyä asiakkaan tarvitsemiin hyvinvointipalveluihin elämänkaaren eri vaiheissa
*yhdistää asiakkaan tarvitsemia palveluita ja etuuksia verkostoa hyödyntäen elämänkaaren eri vaiheissa
*arvioida palveluiden toimivuutta asiakasnäkökulmasta
*tutustuu hyvinvointipalveluiden tulevaisuuden suuntaviivoihin
*tiedostaa hyvinvointipalveluiden merkityksen kansalaisten hyvinvoinnille

Sisältö

Hyvinvointipalveluiden kenttä elämänkaaren eri vaiheissa
Toimeentuloturvaetuudet
Moniammatillinen työn käytänteet

Arviointikriteerit

Taso 1: Opiskelija osaa

* ratkaista annetun yksittäisen asiakastehtävän ohjatusti tunnistamalla erilaisia palvelujärjestelmän osia.
* yhdistää osia yksittäisessä asiakastilanteessa asiakkaan hyvinvointia parantavasti.


Taso 3: Opiskelija osaa

* ratkaista annetun moniammatillista verkostoa vaativan asiakastehtävän itsenäisesti siten, että asiakkaan hyvinvointi parantuu.
* hakea tietoa alan eri tietolähteistä asiakkaan hyvinvointia parantavasti.


Taso 5: Opiskelija osaa

* ratkaista moniammatillista verkostoa vaativan asiakastehtävän asiakkaan hyvinvointia parantavasti, mutta myös yhteiskunnallisesti järkevästi.
* valita tilanteeseen sopivat tietolähteet ja osaa hakea niistä oleellisimmat tiedot asiakkaan hyvinvointia parantavasti.


Takaisin