VAMK

Change language: Suomi

Front Page > Current Education > Degree Programme in Social Services (SA) > 2016V > Year 1 > Welfare services in different phases of life (SAPA0202)

Welfare services in different phases of life

Structure Type: Study unit
Code: SAPA0202
Type: Compulsory / Basic Studies
Curriculum: SA 2016V
Level: Bachelor of Social Services
Year of Study: 1 (2017)
Credits: 5 cr
Responsible Teacher: Saikkonen, Sanna
Language of Instruction: Finnish

Courses During the Year 2017

Impl.Group(s)Study TimeTeacher(s)LanguageEnrolment
1S-SA-1VK2017-01-09 – 2017-06-02Heidi BlomFinnish2016-12-12 – 2017-01-16
2S-SA-1A2017-09-01 – 2017-12-22Heidi BlomFinnish2017-08-21 – 2017-09-18
3S-SA-1B2017-09-01 – 2017-12-22Heidi BlomFinnish2017-08-21 – 2017-09-18

Still need to take the course? See the courses during the academic year 2019-2020.

Learning Outcomes

Opiskelija osaa
*tunnistaa sosiaalialan palvelujärjestelmän
*perehtyä asiakkaan tarvitsemiin hyvinvointipalveluihin elämänkaaren eri vaiheissa
*yhdistää asiakkaan tarvitsemia palveluita ja etuuksia verkostoa hyödyntäen elämänkaaren eri vaiheissa
*arvioida palveluiden toimivuutta asiakasnäkökulmasta
*tutustuu hyvinvointipalveluiden tulevaisuuden suuntaviivoihin
*tiedostaa hyvinvointipalveluiden merkityksen kansalaisten hyvinvoinnille

Contents

Hyvinvointipalveluiden kenttä elämänkaaren eri vaiheissa
Toimeentuloturvaetuudet
Moniammatillinen työn käytänteet

Assessment Criteria

Taso 1: Opiskelija osaa

* ratkaista annetun yksittäisen asiakastehtävän ohjatusti tunnistamalla erilaisia palvelujärjestelmän osia.
* yhdistää osia yksittäisessä asiakastilanteessa asiakkaan hyvinvointia parantavasti.


Taso 3: Opiskelija osaa

* ratkaista annetun moniammatillista verkostoa vaativan asiakastehtävän itsenäisesti siten, että asiakkaan hyvinvointi parantuu.
* hakea tietoa alan eri tietolähteistä asiakkaan hyvinvointia parantavasti.


Taso 5: Opiskelija osaa

* ratkaista moniammatillista verkostoa vaativan asiakastehtävän asiakkaan hyvinvointia parantavasti, mutta myös yhteiskunnallisesti järkevästi.
* valita tilanteeseen sopivat tietolähteet ja osaa hakea niistä oleellisimmat tiedot asiakkaan hyvinvointia parantavasti.


Back