VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sosionomikoulutus (SA) > 2016V > Vuosi 1 > Sosiaalialan tietoperusta ja sosiaalinen hyvinvointi (SAPA0203)

Sosiaalialan tietoperusta ja sosiaalinen hyvinvointi

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SAPA0203
Tyyppi: Pakollinen / Perusopinnot
OPS: SA 2016V
Taso: Sosionomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2017)
Laajuus: 7 op
Vastuuopettaja: Saikkonen, Sanna
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset vuonna 2017

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
1S-SA-1VK24.8.2017 – 22.12.2017Aira Bragge, Sanna Keskikuru, Kati Långsjö, Riikka KoivulaSuomi21.8.2017 – 18.9.2017

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2019-2020.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

* sosiaalityön ja sosiaalipedagogiikan keskeisimmät teoriat
* ymmärtää sosiaalialan teoriapohjan käytännön soveltamismahdollisuuksia sosiaalityön työkentillä.
* etikka -käsitteen ja sen lähikäsitteitä
* eettiset ohjeet ja säännöt
* ihmiskäsityksiä

Sisältö

Sosiaalityön historia ja keskeiset käsitteet. Ihmisen sosiaalisaatio, sosiaalinen kompetenssi, sosiaalinen pääoma ja sosiaalisten taitojen kehittyminen. Sosiokulttuurisen työn periaatteet ja toimintamallit.
etiikka -käsitteenä ja sen lähikäsitteitä
arvot
eettiset ohjeet ja säännöt
maailmankuva ja -katsomus, ihmiskäsityksiä
Yhteiskunnalliset haasteet, joihin sosiaalialan työllä pyritään vastaamaan

Arviointikriteerit

Taso T1-T2: Opiskelija on perehtynyt opintojaksolla ilmoitettuun materiaaliin ja osoittaa perehtyneisyytensä sovitulla menettelyllä
Opiskelija tietää sosiaalialan työhön vaikuttavat arvot, etiikan ja ihmiskäsityksen sekä eettiset ohjeet ja säännöt.
Opiskelija osaa toimia ryhmän jäsenenä.

Taso H3-H4: Opiskelija osaa soveltaa sosiaalialan tietoperustaa ja nähdä yhteyksiä sosiaalialan käytännön työhön.
Opiskelija osaa pohtia ihmiskäsitystä sosiaalialan näkökulmasta.
Opiskelija osaa toimia ryhmän jäsenenä ryhmän tavoitteiden mukaisesti.


Taso K5: Opiskelija osaa soveltaa ja arvioida sosiaalialan tietoperustaa kriittisesti ja johdonmukaisesti.
Opiskelija osaa kriittisesti pohtia ihmiskäsitystä sosiaalialan näkökulmasta.
Opiskelija osaa koordinoida ja edistää ryhmän tavoitteellista toimintaa.


Takaisin