VAMK

Change language: Suomi

Front Page > Current Education > Degree Programme in Social Services (SA) > 2016V > Year 1 > Knowledge base of social services and social wellbeing (SAPA0203)

Knowledge base of social services and social wellbeing

Structure Type: Study unit
Code: SAPA0203
Type: Compulsory / Basic Studies
Curriculum: SA 2016V
Level: Bachelor of Social Services
Year of Study: 1 (2017)
Credits: 7 cr
Responsible Teacher: Saikkonen, Sanna
Language of Instruction: Finnish

Courses During the Year 2017

Impl.Group(s)Study TimeTeacher(s)LanguageEnrolment
1S-SA-1VK2017-08-24 – 2017-12-22Aira Bragge, Sanna Keskikuru, Kati Långsjö, Riikka KoivulaFinnish2017-08-21 – 2017-09-18

Still need to take the course? See the courses during the academic year 2019-2020.

Learning Outcomes

Opiskelija osaa

* sosiaalityön ja sosiaalipedagogiikan keskeisimmät teoriat
* ymmärtää sosiaalialan teoriapohjan käytännön soveltamismahdollisuuksia sosiaalityön työkentillä.
* etikka -käsitteen ja sen lähikäsitteitä
* eettiset ohjeet ja säännöt
* ihmiskäsityksiä

Contents

Sosiaalityön historia ja keskeiset käsitteet. Ihmisen sosiaalisaatio, sosiaalinen kompetenssi, sosiaalinen pääoma ja sosiaalisten taitojen kehittyminen. Sosiokulttuurisen työn periaatteet ja toimintamallit.
etiikka -käsitteenä ja sen lähikäsitteitä
arvot
eettiset ohjeet ja säännöt
maailmankuva ja -katsomus, ihmiskäsityksiä
Yhteiskunnalliset haasteet, joihin sosiaalialan työllä pyritään vastaamaan

Assessment Criteria

Taso T1-T2: Opiskelija on perehtynyt opintojaksolla ilmoitettuun materiaaliin ja osoittaa perehtyneisyytensä sovitulla menettelyllä
Opiskelija tietää sosiaalialan työhön vaikuttavat arvot, etiikan ja ihmiskäsityksen sekä eettiset ohjeet ja säännöt.
Opiskelija osaa toimia ryhmän jäsenenä.

Taso H3-H4: Opiskelija osaa soveltaa sosiaalialan tietoperustaa ja nähdä yhteyksiä sosiaalialan käytännön työhön.
Opiskelija osaa pohtia ihmiskäsitystä sosiaalialan näkökulmasta.
Opiskelija osaa toimia ryhmän jäsenenä ryhmän tavoitteiden mukaisesti.


Taso K5: Opiskelija osaa soveltaa ja arvioida sosiaalialan tietoperustaa kriittisesti ja johdonmukaisesti.
Opiskelija osaa kriittisesti pohtia ihmiskäsitystä sosiaalialan näkökulmasta.
Opiskelija osaa koordinoida ja edistää ryhmän tavoitteellista toimintaa.


Back