VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sosionomikoulutus (SA) > 2016V > Vuosi 1 > Sosiaalialan viestintä (SAPA0303)

Sosiaalialan viestintä

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SAPA0303
Tyyppi: Pakollinen / Perusopinnot
OPS: SA 2016V
Taso: Sosionomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2017)
Laajuus: 2 op
Vastuuopettaja: Saikkonen, Sanna
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset vuonna 2017

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
1S-SA-1VK9.1.2017 – 28.4.2017Eija KalliokoskiSuomi12.12.2016 – 16.1.2017
2S-SA-1A1.9.2017 – 22.12.2017Eija KalliokoskiSuomi21.8.2017 – 18.9.2017
3S-SA-1B1.9.2017 – 22.12.2017Eija KalliokoskiSuomi21.8.2017 – 18.9.2017

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2019-2020.

Osaamistavoitteet

Opiskelija

* sisäistää viestintäajattelun ja tavoitteellisen viestinnän merkityksen oman alansa viestintätilanteissa.
* osaa tuottaa erilaisia opiskelussa ja työelämässä tarvittavia tekstejä.
* hallitsee asiatyylisen kirjoittamisen ja osaa käyttää lähteitä oman tekstinsä tukena.
* pystyy tuottamaan sisällöltään, muodoltaan ja kieleltään tarkoituksenmukaisia työ- ja yhteisöelämän asiakirjoja.

Sisältö

Viestinnän perusteet, oman ammattialan viestintä, asiatyyli, lähdekirjallisuus oman tekstin tukena, tiedottavat asiakirjat ja niiden asemointi, tavoitteiden mukainen kielenkäyttö, oikeakielisyys ja tyyli.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Lähiopetus, virtuaaliopinnot, itsenäinen opiskelu, harjoitukset, tentti.

Arviointikriteerit

Taso 1: Opiskelija osaa

* tunnistaa viestintäajattelun ja tavoitteellisen viestinnän merkityksen.
* toteuttaa mallin mukaisesti oman alansa tavoitteellista viestintää vaihtuvissa tilanteissa.


Taso 3: Opiskelija osaa

* luonnehtia ja ymmärtää viestintäajattelun ja tavoitteellisen viestinnän merkityksen.
* toteuttaa mallin mukaisesti lähes virheittä oman alansa tavoitteellista viestintää vaihtuvissa tilanteissa.


Taso 5: Opiskelija osaa

* analysoida ja arvioida omaa viestintäosaamistaan ja vuorovaikutustaitojaan.
* toteuttaa itsenäisesti ja virheittä oman alansa tavoitteellista viestintää vaihtuvissa tilanteissa.


Takaisin