VAMK

Change language: Suomi

Front Page > Current Education > Degree Programme in Social Services (SA) > 2016V > Year 1 > Communication in social sector (SAPA0303)

Communication in social sector

Structure Type: Study unit
Code: SAPA0303
Type: Compulsory / Basic Studies
Curriculum: SA 2016V
Level: Bachelor of Social Services
Year of Study: 1 (2017)
Credits: 2 cr
Responsible Teacher: Saikkonen, Sanna
Language of Instruction: Finnish

Courses During the Year 2017

Impl.Group(s)Study TimeTeacher(s)LanguageEnrolment
1S-SA-1VK2017-01-09 – 2017-04-28Eija KalliokoskiFinnish2016-12-12 – 2017-01-16
2S-SA-1A2017-09-01 – 2017-12-22Eija KalliokoskiFinnish2017-08-21 – 2017-09-18
3S-SA-1B2017-09-01 – 2017-12-22Eija KalliokoskiFinnish2017-08-21 – 2017-09-18

Still need to take the course? See the courses during the academic year 2019-2020.

Learning Outcomes

Opiskelija

* sisäistää viestintäajattelun ja tavoitteellisen viestinnän merkityksen oman alansa viestintätilanteissa.
* osaa tuottaa erilaisia opiskelussa ja työelämässä tarvittavia tekstejä.
* hallitsee asiatyylisen kirjoittamisen ja osaa käyttää lähteitä oman tekstinsä tukena.
* pystyy tuottamaan sisällöltään, muodoltaan ja kieleltään tarkoituksenmukaisia työ- ja yhteisöelämän asiakirjoja.

Contents

Viestinnän perusteet, oman ammattialan viestintä, asiatyyli, lähdekirjallisuus oman tekstin tukena, tiedottavat asiakirjat ja niiden asemointi, tavoitteiden mukainen kielenkäyttö, oikeakielisyys ja tyyli.

Mode of Delivery / Planned Learning Activities and Teaching Methods

Lähiopetus, virtuaaliopinnot, itsenäinen opiskelu, harjoitukset, tentti.

Assessment Criteria

Taso 1: Opiskelija osaa

* tunnistaa viestintäajattelun ja tavoitteellisen viestinnän merkityksen.
* toteuttaa mallin mukaisesti oman alansa tavoitteellista viestintää vaihtuvissa tilanteissa.


Taso 3: Opiskelija osaa

* luonnehtia ja ymmärtää viestintäajattelun ja tavoitteellisen viestinnän merkityksen.
* toteuttaa mallin mukaisesti lähes virheittä oman alansa tavoitteellista viestintää vaihtuvissa tilanteissa.


Taso 5: Opiskelija osaa

* analysoida ja arvioida omaa viestintäosaamistaan ja vuorovaikutustaitojaan.
* toteuttaa itsenäisesti ja virheittä oman alansa tavoitteellista viestintää vaihtuvissa tilanteissa.


Back