VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sairaanhoitajakoulutus (SH) > 2021 > Vuosi 1

Sairaanhoitajakoulutus (SH 2021)

Tutkintonimike: Sairaanhoitaja (AMK)
Opetusmuoto: Päivätoteutus
Alku: 9.8.2021
Laajuus: 210 op
Kesto: 3,5 vuotta
Kieli: Suomi

Opiskeluvuosi: 1 (2021-2022)

Vuosi: 1234kaikki
Lukukausi
KoodiNimiSyksyKevätOP
 
SH2021-CATEGORY-1000PERUS- JA AMMATTIOPINNOT
 
SH2021-1002Kieli- ja viestintäosaaminen8
SH00BC90Hoitotyön ruotsi Ix2
SH00BC93Sosiaali- ja terveysalan viestintäx3
SH00BC94Ohjaus ja omahoidon tukeminenx3
XXP0000Suullinen virkamiesruotsixx
XXP0001Kirjallinen virkamiesruotsixx
 
SH2021-1003Ammatillisuuden kehittyminen8
SH00BC25Orientoituminen korkeakouluopiskeluunx2
SH00BC26Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmätx3
SH00BC27Client Service Competency and Cultural Diversityx3
 
SH2021-1004Työ- ja asiakas / potilasturvallisuus9
SH00BC28Työ- ja potilasturvallisuuden edistäminenx5
SH00BC29Lääkehoidon perusosaaminenx4
 
SH2021-1005Perheen hoitotyö ja terveyden edistäminen3
SH00BC35Väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminenx3
 
SH2021-1006Hoitotyön teoreettiset lähtökohdat ja hoitotyön kehittäminen7
SH00BC36Hoitotiede, hoitotyön etiikka ja näyttöön perustuva toimintax4
SH00BC39Basics of Welfare Technologyx3
 
SH2021-1007Kliininen hoitotyö11
SH00BC48Anatomia ja fysiologia sekä patologiax5
SH00BC42Hoitotyön kliininen perusosaaminenx6
 
SH2021-1009Harjoittelu14
SH00BD05Vuorovaikutusosaamisen harjoittelux4
SH00BD06Hoitotyöhön perehtyminen erilaisissa terveydenhuollon toimintaympäristöissäx10