VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sairaanhoitajakoulutus (SH) > 2021 > Vuosi 1 > Hoitotyöhön perehtyminen erilaisissa terveydenhuollon toimintaympäristöissä (SH00BD06)

Hoitotyöhön perehtyminen erilaisissa terveydenhuollon toimintaympäristöissä

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SH00BD06
OPS: SH 2021
Taso: Sairaanhoitaja (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2021-2022)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 10 op
Vastuuopettaja: Huusko, Taina
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2021-2022

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3001TH2021-1A1.1.2022 – 31.7.2022Minna OlkinuoraSuomi1.12.2021 – 10.1.2022
3002SH2021-1A24.11.2021 – 31.7.2022Miia JoensuuSuomi1.12.2021 – 10.1.2022
3003SH2021-1B1.1.2022 – 31.7.2022Minna OlkinuoraSuomi1.12.2021 – 10.1.2022
3004SH2021-1C1.1.2022 – 31.7.2022Minna Olkinuora, Taina HuuskoSuomi1.12.2021 – 10.1.2022
3005SH2021-12CK31.5.2022 – 31.12.2022Anu Ylikahri, Virpi VälimaaSuomi1.8.2022 – 6.9.2022

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- toimii vuorovaikutussuhteessa potilaan, omaisten ja työyhteisön kanssa
- tunnistaa potilaan voimavarat, toimintakyvyn ja hoitotyön tarpeet sekä hoitotyön kokonaisvaltaisuuden
- käyttää hoitotyössä tarvittavia auttamismenetelmiä, suorittaa hoitotoimenpiteitä ja toimii aseptisesti sekä eettisesti
- osallistuu lääkehoitoon
- raportoi suullisesti ja kirjallisesti hoitotyössä tekemistään havainnoista sekä perustelee toimintansa
- työskentelee ergonomisesti
- huomioi potilas- ja paloturvallisuuden

Opiskelijan työmäärä

- 7 viikkoa, yhteensä 270 h
- sisältyy alkuinfo ja palaute

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Hoitotyön kliininen perusosaaminen
Lääkehoidon perusosaamisen harjoitustunnit

Sisältö

Kliinisen perusosaamisen harjoittelu

Aluevaikuttavuus

Käytännön harjoittelu alueen hoitolaitoksissa ja myöhemmin työntekijänä.

Kansainvälisyys

Mahdollisuus myöhemmin kansainväliseen vaihtoon.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Ohjattu käytännön harjoittelu perusterveydenhuollon hoivaosastolla, palveluasumisyksikössä tai seniorikodissa 7 viikkoa.

Arviointikriteerit

Hyväksytty:
Opiskelija osaa
- toimia vuorovaikutussuhteessa potilaan, omaisten ja työyhteisön kanssa
- suorittaa itsenäisesti joitakin hoitotoimenpiteitä ja käyttää hoitotyön auttamismenetelmiä
- toteuttaa ohjattuna lääkehoitoa
- toimia aseptisesti, eettisesti ja ergonomisesti huomioiden turvallisuuden
- raportoida ja arvioida omaa toimintaansa
Hylätty:
- toimii harjoittelussa epäammatillisesti
- ei noudata työyhteisön sääntöjä

Arviointimenetelmät

Harjoittelun hyväksytty suoritus.

Harjoittelu

Käytännön harjoittelu perusterveydenhuollon hoivaosastolla, palveluasumisyksikössä tai seniorikodissa.


Takaisin