VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sairaanhoitajakoulutus (SH) > 2021 > Vuosi 1 > Basics of Welfare Technology (SH00BC39)

Basics of Welfare Technology

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SH00BC39
OPS: SH 2021
Taso: Sairaanhoitaja (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2021-2022)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Blom, Heidi
Opetuskieli: Englanti

Toteutukset lukuvuonna 2021-2022

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3001TH2021-1A1.1.2022 – 31.7.2022Minna OlkinuoraEnglanti1.12.2021 – 10.1.2022
3002SH2021-1A1.1.2022 – 31.7.2022Heidi BlomEnglanti1.12.2021 – 10.1.2022
3003SH2021-1B1.1.2022 – 31.7.2022Heidi BlomEnglanti1.12.2021 – 10.1.2022
3005SH2021-1C1.1.2022 – 31.7.2022Heidi BlomEnglanti1.12.2021 – 10.1.2022

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

Student

knows and understands welfare technology and related concepts and definitions.

understands and recognizes the importance of welfare technology in the development of the social and health sector

understands the opportunities and threats of welfare technology in the social and health sector of the future.

understands the welfare technology applications used in the social and health care sector in customer ja patient work

understands the importance of the ethical considerations

is able to identify, apply and and critically asses the suitability of welfare tehchnology for their own field

understands the importance of relationship between man and well-being technology

Opiskelijan työmäärä

3 cr x 27 = 81h

Sisältö

Content:

Concepts and definitions of welfare technology

Welfare techologys opportunities e.g. robotics, artificial intelligence, remote services, 3D- printing, security technology, well-being measurement, customer ans information systems

Multidisciplinary cooperation in welfare technology: study visits eg Technobotnia, wellness technology projects, Alvar service, etc.

Welfare technology ethics: the changing relationship between human and welfare techonology

Virtual reality: eg VR glasses, wellness games, virtual therapy etc.

Aluevaikuttavuus

The student develop their knowledge to act and work in the field of welfare techology mainly in area og Pohjanmaa.

Arviointikriteerit

Seminar (Reguired teamwork, assessment: passed /failed / completed)
A learning diary (Invidual work 0-5)
Self-assessment
SotePeda 24/7 developed material (required)
Active participation
Numerical evalution 0-5

Arviointimenetelmät

Lectures
Online studies
Visiting e.g Technobothnia VAMK
Independent study


Takaisin