VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sairaanhoitajakoulutus (SH) > 2021 > Vuosi 3

Sairaanhoitajakoulutus (SH 2021)

Tutkintonimike: Sairaanhoitaja (AMK)
Opetusmuoto: Päivätoteutus
Alku: 9.8.2021
Laajuus: 210 op
Kesto: 3,5 vuotta
Kieli: Suomi

Opiskeluvuosi: 3 (2023-2024)

Vuosi: 1234kaikki
Lukukausi
KoodiNimiSyksyKevätOP
 
SH2021-CATEGORY-1000PERUS- JA AMMATTIOPINNOT
 
SH2021-1002Kieli- ja viestintäosaaminen1
SH00BC92Hoitotyön ruotsi IIIx1
 
SH2021-1005Perheen hoitotyö ja terveyden edistäminen15
SH00BC31Seksuaali- ja lisääntymisterveys sekä naisen hoitotyöx4
SH00BC32Lasten ja nuorten terveys ja hoitotyöx4
SH00BC33Terveysosaaminen vastaanottotyössäx4
SH00BC34Ikääntyneen terveyden edistäminen ja hoitotyöx3
 
SH2021-1006Hoitotyön teoreettiset lähtökohdat ja hoitotyön kehittäminen7
SH00BC38Tutkimusmenetelmätx4
SH00BC40Hoitotyön johtaminen ja kehittäminenx3
 
SH2021-1007Kliininen hoitotyö3
SH00BC46Palliatiivinen hoitotyöx3
 
SH2021-1009Harjoittelu24
SH00BD09Hoitotyön harjoittelu perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon sairaalaympäristössä IIx10
SH00BD10Hoitotyön harjoittelu lasten hoitotyön ja avoterveydenhuollon toimintaympäristöissäx7
SH00BD11Hoitotyön harjoittelu kodinomaisissa toimintaympäristöissäx7
 
SH2021-1008Opinnäytetyö10
SH00BD03Opinnäytetyön toteutusx5
SH00BD04Opinnäytetyön raportointix5