VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sairaanhoitajakoulutus (SH) > 2021 > Vuosi 3 > Opinnäytetyön toteutus (SH00BD03)

Opinnäytetyön toteutus

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SH00BD03
OPS: SH 2021
Taso: Sairaanhoitaja (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2023-2024)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Korpi, Hilkka
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Opiskelija
a) on kerännyt työn empiirisen osuuden tutkimusaineiston tai
b) on pitänyt/tehnyt toiminnallisen opinnäytetyön toiminnallisen osuuden tai
c) on kuvannut järjestelmällisen kirjallisuuskatsauksen tiedonhaun ja valinnut katsauksen artikkelit

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä 135 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Opinnäytetyön suunnittelu hyväksytysti suoritettu

Sisältö

tutkimusaineiston kerääminen tai toiminnallisen osuuden pitäminen

Aluevaikuttavuus

Opinnäytetyö tehdään työelämän kanssa yhteistyössä

Opiskelumateriaali

•VAMKin opinnäytetyön ohje
http://www.puv.fi/fi/study/opintoihin_osallistuminen/opinnaytetyo/
•Muu opettajan osoittama materiaali

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

•Itsenäinen työskentely
•Yksilö-, pari- ja/tai ryhmäohjaus

Arviointikriteerit

hyväksytty

Arviointimenetelmät

Aineiston kerääminen tai toiminnallisen osuuden suorittaminen


Takaisin